Hjärtstartare

Vi bryr oss om ditt hjärta

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Vi har därför utrustat alla våra besiktningsbilar och vår mässvagn med hjärtstartare eftersom vi dagligen rör oss ute bland våra Skaraborgare. Vi har också hjärtstartare på alla våra kontor.

Hitta din närmaste hjärtstartare här