Ett friskare Skaraborg

Vi bryr oss

Där kunderna finns, där finns även vi. Det har vi gjort sedan 1842. Länsförsäkringar Skaraborg är kundägt och det innebär att våra kunder är vår enda uppdragsgivare.

En hållbar utveckling för Skaraborg är viktigt för våra kunder och därmed för oss. Som kundägt, marknadsledande bolag och viktig samhällsaktör är det en självklarhet för oss att bry oss om Skaraborg.

Genom att vi delar med oss av vår och andras kunskap kan vi förebygga skador, skapa trygghet och bidra till att utveckla ett hållbart Skaraborg.

Aktuellt

Tanken var att Länsförsäkringar Skaraborg under 2020 skulle starta upp ett projekt där vi vill bidrar till ett Friskare Skaraborg. Projektet är dock pausad på grund av pandemin.