Camp Blåljus

Vi bryr oss om våra ungdomar

Camp Blåljus är ett samarbetsprojekt i Skaraborg som ska bidra till att stärka ungdomars förmåga att hantera olika olycksrisker.

Projektet arrangeras av Trygghetsrådet i Skaraborg som består av Länsförsäkrngar Skaraborg, Brandskyddsföreningen, Polisen, Ambulanssjukvården och Räddningstjänsterna i Skaraborg.

Bakgrund

Barn och ungdomar utsätts för många risker i sin vardag som kan leda till dödsfall, fysiska skador eller psykisk ohälsa. Det kan till exempel handla om trafikolyckor, olycksfall vid idrottsutövande, drunking eller brand. Det kan också handla om brott i form av misshandel, skadegörelse eller stölder. 

En bidragande orsak till såväl direkta som indirekta skador är många gånger alkohol och droger. Tittar man på antal dödsfall i olyckor så har dessa ökat under det senaste decenniet trots att antalet döda i trafiken har minskat. I Sverige dör cirka 3 000 personer varje år til följd av olyckor. Cirka 100 000 personer blir inlagda på sjukhus och cirka 700 000 behöver uppsöka en akutmottagning på grund av olyckor.

Genom lek och tävling förbereder vi barn och ungdomar på hur de snabbt kan agera om olyckan är framme. 

Mer om tävlingen

Camp Blåljus genomförs som en årligen återkommande tävling som riktar sig till alla skolklasser i årskurs 8 i gamla Skaraborg. Här kombinerar vi utbildning med att leka och tävla tillsammans. 

CampBlåljus.se 
www.facebook.com/campblaljus
www.youtube.se/campblaljus