Miljöpolicy

Vår miljöpolicy utgör ramverket för allt miljöarbete. Vi arbetar med att förebygga skador, minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt och sponsring av olika initiativ som gynnar miljön.

Kundperspektivet

  • Vi ska påverka våra kunder och leverantörer i riktning mot ett hållbart samhälle med miljöansvar.
  • Vi ska genom vårt skadeförebyggande arbete hjälpa våra kunder att förhindra och vara förberedda om skada uppstår.

Ekonomiperspektivet

  • Vi ska fastställa och följa upp våra miljömål, göra en handlingsplan och följa upp med en miljöredovisning som en del i vår årsredovisning.
  • Vi ska ta hänsyn till hållbarhetsperspektivet vid upphandlingar.

Processperspektivet

  • Vi ska i våra processer arbeta för att minska vår egen miljöbelastning.
  • Vi ska låta all verksamhet genomsyras av vårt miljöengagemang

Medarbetarperspektivet

  • Vi ska genom kontinuerlig kompetensutveckling höja vår medvetenhet i hållbarhets- och miljöfrågor.
  • Vi ska aktivt bidra till en hållbar utveckling av Skaraborg och värna vår miljö.

Läs mer om våra miljöutmaningar