Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan

Hemmaplan är en tidning från Länsförsäkringar Skaraborg som delas ut i Skaraborg flera gånger per år. I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner.

Det finns flera olika versioner av vår tidning Hemmaplan. Klicka här för att läsa Företagsversionen eller Landsbygdsversionen.

Aktuellt nummer


Nr 3 - December 2022

Elda säkert och se över brandskyddet

I och med de stigande elpriserna märker vi av en ökning av eldning med ved i kaminer och i samband med det finns en ökad risk att vi även kan komma att se fler bränder. Många eldar för hårt i sina kaminer och även längre än vad kaminen är avsedd för.

Här kan du ladda hem tidningen digitalt om du inte fått den i brevlådan.

 

Krysset

Svara rätt på korsordet i tidningen Hemmaplan och delta i utlottningen av fyra första- och fyra andravinster. Sista tävlingsdag för aktuellt nummer var den 23 juni. Ny Hemmaplan, men nytt Kryss, kommer efter sommaren.

Vinnare Krysset

Här kommer vinnarna i Krysset i Hemmaplan 2/2022. Vinnarna kommer att kontaktats personligen.Grattis!

1:a pris

  • Runa Nilsson, Skara
  • Solveig Heder, Vara
  • Torbjörn Lundberg, Falköping 
  • Maria Forsberg, Mariestad

2:a pris

  • Åke Haraldsson, Habo
  • Kirsten Callander, Götene
  • Rolf Sahlberg, Skövde
  • Ester Lagerström, Lidköping

Tidigare nummer

I arkivet nedan har vi samlat tidigare nummer av kundtidningen Hemmaplan. Vi har här sparat Skövde-upplagan. Önskar du en annan edition kan du skicka din epostadress till info@LFskaraborg.se så skickar vi denna.