Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan

Hemmaplan är en tidning från Länsförsäkringar Skaraborg som delas ut i Skaraborg flera gånger per år. I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner.

Det finns flera olika versioner av vår tidning Hemmaplan. Klicka här för att läsa Företagsversionen eller Landsbygdsversionen.

Aktuellt nummer


Nummer 2 - Juni 2022

100 miljoner i återbäring till våra kunder, i år IGEN!

Även om vi gläds åt att kunna dela ut återbäring till våra kunder går det inte att blunda för att vi lever i en orolig tid I detta nummer ger Dag Wennlund, chef privatmarknad på Länsförsäkringar Skaraborg och Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar AB, råd om hur du kan tänka i den rådande ekonomiska situationen vi befinner oss i.

Här kan du ladda hem tidningen digitalt om du inte fått den i brevlådan.

 

Krysset

Svara rätt på korsordet i tidningen Hemmaplan och delta i utlottningen av fyra första- och fyra andravinster. Sista tävlingsdag för aktuellt nummer var den 23 juni. Ny Hemmaplan, men nytt Kryss, kommer efter sommaren.

Vinnare Krysset

Här kommer vinnarna i Krysset i Hemmaplan 2/2022. Vinnarna kommer att kontaktats personligen.Grattis!

1:a pris

  • Runa Nilsson, Skara
  • Solveig Heder, Vara
  • Torbjörn Lundberg, Falköping 
  • Maria Forsberg, Mariestad

2:a pris

  • Åke Haraldsson, Habo
  • Kirsten Callander, Götene
  • Rolf Sahlberg, Skövde
  • Ester Lagerström, Lidköping

Tidigare nummer

I arkivet nedan har vi samlat tidigare nummer av kundtidningen Hemmaplan. Vi har här sparat Skövde-upplagan. Önskar du en annan edition kan du skicka din epostadress till info@LFskaraborg.se så skickar vi denna.