Åskskydd för villaägare

Varje år vållar åsknedslag stor ekonomisk skada, både för privatpersoner och samhället. Ett problem är att all den elektronik vi omger oss med inte klarar av de påfrestningar de utsätts för när blixten slår ner.

Åskskydd för villaägare

Länsförsäkringar Skaraborg har därför tillsammans med Mericon Sverige tagit fram ett förmånligt erbjudande till våra kunder där du just nu kan beställa ett överspänningsskydd med installation från 4.000 kronor.

– I nio fall av tio är det åsköverspänningar som kommer in via el- och teleledningar som orsakar skador. De vanligaste åskskadorna är att elektroniska enheter som datorer, tv, kyl, frys och larm slås ut. Genom att låta ett auktoriserat elföretag installera överspänningsskydd kan du skydda dig mot de flesta åskskadorna, säger Johan Ålstam, Besiktningsman el på Länsförsäkringar Skaraborg.

Vad är överspänningsskydd?

Ett överspänningsskydd kallas också inledningsskydd. Det leder överspänningen till elnätets jord vid ett åsknedslag. På så sätt hindras den kraftiga spänningen som åskan orsakar att vandra vidare in i elnätet i ditt hus och skada elektronisk utrustning.

Om erbjudandet:

  • Du som har en villaförsäkring hos oss kan köpa ett överspänningsskydd med installation från 4.000 kronor inkl. moms (ordinarie cirkapris 5.900 kronor inkl. moms). Förutsättningen är att du är berättigad till ROT-avdrag.

  • Det rabatterade priset gäller för Länsförsäkringar Skaraborgs kunders villafastigheter. För installation utanför respektive kommuns huvudtätort tillkommer reseersättning. Kontakta Mericon i förekommande fall för specificerad offert.

Så beställer du:

Du köper ditt överspänningsskydd direkt hos Mericon via länken här:

Till erbjudandet

Överspänningsskydd monterat i elskåp

Åskskador på den vanliga elinstallationen kan orsaka brand lång tid efter själva åsknedslaget. Bland annat om skadade elledningar har utsatts för fukt. Skadan kan visa sig allt från några dagar till månader efter åskvädret.