Det är vi som kommer hem till dig

Numera ska man vara försiktig med vem man släpper in hemma. För att du ska känna dig trygg med vem du får besök av har vi på denna sida en förteckning med namn och foto på de medarbetare som du kan få besök av vid förebyggande arbeten eller vid byggskador.

Skadeförebygg

Magnus Eriksson
Skadedjurstekniker

Håkan Ekhäll
Skadedjurstekniker

Simon Landström
Skadedjurstekniker

Fredrik Kylén
Samordnare Skadedjurstekniker

Anders-Gröndahl_240x.jpg

Anders Ahlmann
Besiktningsman vatten

Jonas Lindahl
Besiktningsman brand

Byggskador

Michael Broholm
Skadeinspektör

Mikael Ericsson
Skadeinspektör

Ronny Eriksson
Skadeinspektör

Magnus Green
Skadeinspektör

Mikael Svensson
Skadeinspektör

Anders Johnsson
Innetekniker