Chefspension - ett sätt att höja pensionen

Det kan finnas begränsningar för hur stor del av lönen som kan ligga till grund för tjänstepension. Därför kan Chefspension fungera som ett bra komplement för personer med högre befattningar på företaget, som chefer och vd. Och även anställda.

Chefspension - ett sätt att höja pensionen

Hur fungerar Chefspension?

Arbetsgivare och medarbetare kommer överens om hur mycket som ska betalas in till försäkringen och när pensionen ska börja betalas ut. 

Chefspension kan användas när maximala avsättningar för tjänstepensionen har gjorts enligt de skattemässiga avdragsreglerna. Arbetsgivaren får göra avdrag för pensionen när den betalas ut till medarbetaren, men inbetalningen till försäkringen är inte avdragsgill. Arbetsgivaren betalar en särskild löneskatt när pensionen betalas ut.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt rådgivningsmöte.