Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Skaraborg ägs av våra kunder och det är därför extra viktigt att du som kund och företagare förstår varför beslutet ser ut som det gör. Vi vill gärna att du hör av dig till oss om du är missnöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende för en kostnadsfri omprövning.

Om vi inte är överens

Begära omprövning av beslut som rör våra försäkringar

 1. Be din handläggare titta på ärendet igen
  Vi är naturligtvis beredda att ompröva vårt beslut om det tillkommit nya omständigheter eller om vi missförstått varandra. Enklaste och snabbaste sättet är att du vänder dig till den person som handlagt ärendet.
   
 2. Be om omprövning i Skadeprövningsnämnden
  Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person ni haft kontakt med. Du har rätt att få återkoppling på ärendets gång inom 14 dagar, däremot är det inte alltid möjligt att få ett beslut inom 14 dagar. Önskar du få ditt ärende omprövat i vår interna skadeprövningsnämnd har vi möten ungefär varannan vecka. Skadeprövningsnämnden, Länsförsäkringar  Skaraborg, Box 600, 54129 Skövde, eller via mejl till Kundombud / Klagomålsansvarig nedan.

Begära omprövning av beslut som gäller bankärenden

Om du inte är nöjd med vårt slutgiltiga beslut kan du vända dig till en centralt klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Bank och Hypotek. Du kan då skriva till Länsförsäkringar Bank eller Länsförsäkringar Hypotek, Klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm. E-post: klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se

Kundombud och Klagomålsansvarig

Förutom detta har vi i vårt kundägda bolag utsett kundombud, som har mångårig och bred erfarenhet inom vårt verksamhetsområde och som inte arbetar i linjen med frågorna. Du kan med förtroende vända dig till våra kundombud via mejl klagomal@lfskaraborg.se.

Dataskyddsombud

Vi har också utsett ett Dataskyddsombud som ska se till att personuppgifter hanteras på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed.

Prövning utanför Länsförsäkringar

 • Trafikskadeärenden
  Trafikskadenämnden prövar ersättning för personskador som inträffat i trafik med motorfordon.www.trafikskadenamnden.se  08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.
    
 • Rättsskyddsärenden
  Tvister angående rättsskydd kan i vissa fall prövas av Nämnden för Rättsskyddsfrågor. www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.
   
 • Domstol
  Du har också möjlighet att väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol.Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla även vid tvist med försäkringsbolaget.

Gäller det dig som privatperson?

Notera att det finns olika regler för privatpersoner och företagare. Denna sida gäller företag. Till information för privatpersoner.