Samhällsengagemang

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vi bryr oss – vårt hållbarhetsarbete

Lokalt skapar vi trygghet

Där kunderna finns, där finns även vi. Det har vi gjort sedan 1842. Länsförsäkringar Skaraborg är kundägt och det innebär att våra kunder är vår enda uppdragsgivare.

En hållbar utveckling för Skaraborg är viktigt för våra kunder och därmed för oss. Som kundägt, marknadsledande bolag och viktig samhällsaktör är det en självklarhet för oss att bry oss om Skaraborg.

Genom att vi delar med oss av vår och andras kunskap kan vi förebygga skador, skapa trygghet och bidra till att utveckla ett hållbart Skaraborg. Vi kallar det: Vi bryr oss.

Skärmhjälpen - för ett digitalt hållbart samhälle

Visste du att forskare påvisar att 30 minuter om dagen är rekommenderad tid för sociala medier–användning, så kallad slösurf. Detta för att inte hälsan ska påverkas. Kanske lägger du mer tid än så? Och kanske dina barn med?

Givetvis behöver all skärmtid inte vara dålig. Som med så mycket annat i livet handlar det om att hitta en balans. Därför har vi tagit fram Skärmhjälpen - ett verktyg där du kan få bättre koll på din digitala hälsa följt av en skräddarsydd utbildning som hjälper dig att förändra dina skärm(o)vanor.

Icona pop

Jag är #MissLyckad

Putsade fasader, snäva ideal - och en ständig jakt på likes. Sociala medier får många att må dåligt. Det vill vi på Länsförsäkringar ändra på och lanserar nu initiativet # MissLyckad. Läs mer här.

UngDomare

Länsförsäkringar Skaraborg är aktiva som sponsorer över hela Skaraborg, inom många olika idrotter och föreningar, men har saknat ett eget lokalt koncept. I takt med den allt aggressivare attityden och bemötandet av unga domare inom flera olika sporter, aktualiserades frågan; vem står på de unga domarnas sida? Då föddes idén till konceptet UngDomare.

Läs vidare om vårt koncept UngDomare

Skaraborg Invest har bidragit till 129 nya innovativa arbetstillfällen

När Skaraborg Invest startades 2013 var ett av målen att skapa nya arbetstillfällen i Skaraborg. Efter fem års verksamhet har portföljen växt och bidragit till 129 nya arbetstillfällen i Skaraborg i de bolag där Skaraborg Invest investerat. Skaraborg Invest ägs av initiativtagarna Länsförsäkringar Skaraborg med 35 procent och Science Park Skövde AB med 18 procent, samt övriga delägare från näringslivets företrädare i Skaraborg med 47 procent.

Samhällsengagemang - Några fler exempel

Camp Blåljus

Vi bryr oss om våra ungdomar

Camp Blåljus är ett samarbetsprojekt i Skaraborg som ska bidra till att stärka ungdomars förmåga att hantera olika olycksrisker. 

NTF & Trygghetsrådet

Vi bryr oss genom att förebygga skador

När skador uteblir innebär det stora dolda miljövinster. Här hittar du exempel på hur vi förebygger skador i trafiken.

Exempel på miljövinster

Skaraborg Invest AB

Vi bryr oss om det lokala näringslivet

Att hitta finansiering är en verklig utmaning för de flesta tillväxtföretag. Detta gäller även för företagare i Skaraborg. 

Läs mer om hur vi hjälper till

Sponsring

Vi bryr oss genom samarbeten och sponsring

Syftet med sponsring är att vi ska öka kännedomen om vårt varumärke, samt stödja marknadsföring och kundmöte så att Länsförsäkringar Skaraborg blir det naturliga valet för helheten Bank och Försäkring.

Läs mer och ansök här

Grönt kort för Fair Play

Vi bryr oss om schyst spel

Länsförsäkringar Skaraborg har tagit ett initiativ för att tillsammans med IFK Skövde Handboll främja ett schyst spel i Skadevi Cup.

Hjärtstartare

Vi bryr oss om ditt hjärta

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Hemmaplan

Vi bryr oss om Skaraborg

I vår tidning Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. 

Innan ambulansen kommer

Första hjälpen-kurser

Barn får plåster

"Innan ambulansen kommer" är en första hjälpen-kurs med inriktning på barn. Kursen vänder sig framförallt till föräldrar eller andra som arbetar eller har med barn att göra.

Reflexvästar till förskolan

Vi bryr oss om barnen

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför kommer vi att erbjuda förskolor att kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal.