Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan - Företag & Landsbygd

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner. Hemmaplan finns även i en Privatpersonsversion.

Aktuellt nummer - Företag

Nummer F2/21 - November 2021

Hösten i Skaraborg har för oss i Länsförsäkringar och för våra kunder innefattat en omfattande skadehändelse som kan kopplas till väderrelaterade skador. I detta nummer av Hemmaplan kan du bland annat läsa om hur vi jobbar vid dessa händelser och vad du som kund kan göra för att undvika eller minska skadorna..

Till Hemmaplan Företag

Tidigare nummer av Hemmaplan Företag

Aktuellt nummer - Landsbygd

Nummer L2/21 - November 2021

Syfte med den här tidningen är att ge intressant lokal information till dig som är verksam eller boende på landsbygden i Skaraborg. I detta nummer möter du både kunder och medarbetare i Länsförsäkringar Skaraborg, som beskriver olika delar av vår verksamhet. Den viktigaste delen i vårt bolag är att vi ägs av våra kunder, och att vi finns till för att ge den allra bästa service vi kan.

Till Hemmaplan - Landsbygd

Tidigare nummer av Hemmaplan Landsbygd.