Hemmaplan

Hemmaplan - Företag & Landsbygd

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner.

Hemmaplan finns även i en Privatpersonsversion.

Aktuella nummer för Företag & Landsbygd

Med hjärta för Skaraborg

Hemmaplan Företag - 2019:1

Tillväxten i vår affär och att vi återigen har Sveriges mest nöjda företagskunder inom både bank och försäkring gör oss naturligtvis stolta och glada. Men också ödmjuka inför uppgiften att fortsätta leva upp till våra kunders förväntningar. I detta nummer vill vi visa på vilka sätt du kan uträtta dina bankärenden under de förutsättningar som passar dig.

Till Hemmaplan (bläddringsbar på skärm)

Andreas trivs bäst på landet!

Hemmaplan Landsbygd 2/2019

I det här numret av Hemmaplan besöker vi bl.a Andreas "Uti Bôgda" Magnusson som verkligen gillar Skaraborg och landsbygden. Du kan också läsa om jakt och motorsågskörkort och vår satsning på nytt kontor i Lidköping med utökning av service till lantbruksföretag.

Till Hemmaplan (bläddringsbar på skärm)

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.