Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan - Företag & Landsbygd

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner. Hemmaplan finns även i en Privatpersonsversion.

Aktuellt nummer - Företag

Nummer F2/19 - December 2019

2019

Tillväxten i vår affär och att vi återigen har Sveriges mest nöjda företagskunder inom både bank och försäkring gör oss naturligtvis stolta och glada. I detta nummer vill vi visa på vilka sätt du kan uträtta dina bankärenden under de förutsättningar som passar dig.

Till Hemmaplan (bläddringsbar på skärm)

Aktuellt nummer - Landsbygd

Nummer L2/19 - September 2019

2019

I det här numret av Hemmaplan besöker vi bl.a Andreas "Uti Bôgda" Magnusson som verkligen gillar Skaraborg och landsbygden. Du kan också läsa om jakt och motorsågskörkort och vår satsning på nytt kontor i Lidköping med utökning av service till lantbruksföretag.

Till Hemmaplan (bläddringsbar på skärm)