Sjukförsäkring för företag och lantbruk
Sjukförsäkring för företag och lantbruk

Sjukförsäkring för företag och lantbruk

Ekonomiskt stöd vid långvarig sjukskrivning.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Om sjukförsäkring för företag

Att vara sjuk är ofta en ekonomisk påfrestning med kännbart inkomstbortfall. Med en sjukförsäkring täcker du upp för en del av inkomstbortfallet.

Vår sjukförsäkring är en gruppförsäkring och grundar sig på ett gruppavtal mellan företaget du äger eller arbetar på, och oss. 

Kontakta oss för att köpa sjukförsäkring

Är du även intresserad av snabb sjukvård för dig och dina anställda? Se vår sjukvårdsförsäkring för företag.

Så funkar sjukförsäkringen

I gruppförsäkringen erbjuder vi sjukförsäkring i tre kompletterande delar – sjukförsäkring, sjukkapitalförsäkring och diagnosförsäkring, som kan köpas var för sig.

Diagnosförsäkring
Ger en engångssumma på ett prisbasbelopp om man drabbas av någon av de sjukdomar som ingår, som till exempel stroke, cancer och hjärtinfarkt. Ersättningen betalas 30 dagar efter fastställd diagnos. Alla diagnoser som ingår finns i för- och efterköpsinformationen.

Månatlig sjukförsäkring
Ger vid minst 25 procents arbetsoförmåga en månadsvis ersättning i längst tre år efter 90 dagars karens.

Sjukkapitalförsäkring
Ger ett engångsbelopp efter tre års arbetsoförmåga till minst 50 procent. Ersättningen beräknas på valt försäkringsbelopp. Försäkringsbeloppet minskas med fem procentenheter per år från 46 års ålder men det blir aldrig lägre än 25 procent.

Korta fakta om sjukförsäkringen

  • Lägsta ålder för att teckna försäkringen är 16 år och högsta ålder 63 år.
  • Karenstiden är 90 dagar för den månatliga sjukförsäkringen.
  • Den månatliga sjukersättningen betalas sammanlagt under 3 år eller till utgången av den kalendermånad du fyller 67 år.
  • Från och med den försäkringsperiod du fyller 46 år minskar försäkringsbeloppet med fem procentenheter per år.
  • Diagnosförsäkring innebär att ett prisbasbelopp betalas ut om du får en namngiven diagnos fastställd.

För dig som lantbrukare

Om du blir sjuk behöver du snabbt någon som kan ta hand om din verksamhet så att driften på gården kan fortgå. Med vår ersättarförsäkring kan du tillfälligt anlita ersättare i upp till ett år med ekonomisk hjälp från försäkringen. 

Läs mer om ersättarförsäkring

Mer information om alla gruppförsäkringar

Sjukförsäkringen är en av våra gruppförsäkringar, det vill säga försäkringar för företaget. På nedan länkar hittar du bland annat blanketter, villkor och för- och efterköp för alla våra gruppförsäkringar .

Detaljerad information - Sjukförsäkring

Ladda gärna ner och läs igenom villkor och för- och efterköpsinformation.