Hästverksamhet

Trygghet för din hästverksamhet

Helhetslösningar för ditt lantbruk

Vi vill göra det lättare för dig att sköta din skog och ditt lantbruk. Vi erbjuder smidiga tjänster och lösningar för din ekonomi och dina försäkringar, så att du får mer tid över till din verksamhet. Vi kan lantbruk och tillsammans med dig hittar vi en lösning som passar dina bank- och försäkringsbehov.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om försäkring för hästverksamhet

Anpassad efter hästverksamhetens särskilda krav

Vår försäkring för hästverksamhet är anpassad utifrån de särskilda krav som ställs för alla verksamheter med hästar. Med den i botten och Agrias hästförsäkringar får du ett heltäckande skydd för din verksamhet.

I försäkringen för hästverksamhet ingår följande grundskydd

  • Ersättning för bland annat byggnader, markanläggningar, inventarier, maskiner, produkter och ritningar – egendomsskydd.
  • Ersättning för inkomstförluster som uppkommer genom en egendomsskada –driftsavbrottsskydd
  • Skydd för din verksamhet om du får skadeståndskrav vid person- eller sakskador från utomstående – ansvarsskydd
  • Ersätter advokat-, rättegångs- och ombudskostnader vid tviste- och skattemål – rättsskydd
  • Ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer – krisskydd
  • Tjänstereseförsäkring ger ett grundläggande reseskydd när du reser på studie- eller inköpsresor i tjänsten – tjänstereseförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Komplettera grundskyddet i din hästverksamhet

Försäkringen för din hästverksamhet innehåller ett bra skydd men ibland kan du behöva förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Biodlingsförsäkring

Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för dina bikupor med mera om du drabbas av bland annat brand, åska, stöld och storm.

Förköpsinformation om biodlingsförsäkring

Grödaförsäkring - Agria Gröda

Grödaförsäkringen ersätter kostnader för hagelskador och för omsådd på grund av frost, torka, skorpbildning, jord- och sanddrift. 

Förköpsinformation om grödaförsäkring

Det är viktigt att ha ett försäkringsskydd som täcker all verksamhet som ditt företag bedriver. Om du utökar din verksamhet med till exempel körning för annans räkning, gårdsbutik eller självplock kan du behöva utöka ditt försäkringsskydd.

Maskinskadeförsäkring 

Detta är ett bra tillägg för byggnads-, mark- och verksamhetsinventarier. Försäkringen kan omfatta enstaka maskiner eller alla dina inventarier och den gäller vid plötsliga och oförutsedda skador. 

Förköpsinformation om maskinskadeförsäkring

Skogsförsäkring Bas

Skogsförsäkring Bas ersätter brandskador på din skog.

Förköpsinformation om Skogsförsäkring Bas

Skogsförsäkring Mer

Skogsförsäkring Mer gäller även för brand, storm och snöbrott. Den ersätter också skador på plantskog vid torka, frost och för angrepp av svamp, sork och insekter.

Skogsförsäkring Max

Skogsförsäkring Max är vår bästa försäkring och förutom att den ersätter vid brand, storm, snöbrott och vid skador på din plantskog kan du även få ersättning för angrepp av granbarkborre och skador orsakade av vilt.