Förebygg skador på din gård

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador på svenska lantbruk. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips här nedan.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop får du information om och kan köpa bra säkerhetsprodukter som hjälper dig att undvika eller minska skador om olyckan är framme.

Skadeförebyggande råd och tips

Undvik bränder

Bränder

Hur brandsäker din gård är beror mycket på vad du själv gör för att förebygga skador. Det handlar också om hur du utför ditt dagliga arbete. Följ våra handfasta råd så minskar du risken för att gård och djur drabbas.

Elsäkerhet

Elsäkerhet

Elanläggningar i lantbruket utsätts för hårt slitage. Dessutom används stor del av elutrustningen i dammiga och brandfarliga utrymmen. Nästan var tredje brand i lantbruket beror på elfel eller åsknedslag.

Elsäkerhet


Naturskador

Naturskador

Naturfenomen kan utgöra en fara för dig och andra i din närhet, det kan även orsaka skador på bland annat byggnader och elektronisk utrustning. Här får du reda på mer om hur du undviker skador till följd av åskväder, storm, skyfall, med mer.

Köp säkerhetsprodukter av oss

För att göra det enkelt för dig har vi här valt ut några bra säkerhetsprodukter som du enkelt kan köpa via oss.