Försäkring för tung lastbil

En försäkring anpassad för tunga lastbilar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om tung lastbilsförsäkring

Val av försäkring för tung lastbil

Vår försäkring för tung lastbil finns i tre nivåer: Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen måste alla ha och ersätter personskador och skador på annans egendom.

Halvförsäkringen ersätter bland annat olika skador på din lastbil som till exempel brand- och glasskada, stöld samt bärgning och bogsering om lastbilen råkar ut för ett driftstopp. Transporterar du gods som du ansvarar för kan du lägga till transportörsansvarsförsäkring.

Med en helförsäkring får du allt skydd som ingår i halvförsäkring plus skydd för skador på din lastbil exempelvis vid en krock, även om du är vållande. 

Lätt lastbil?

Läs mer om våra försäkringslösningar för lätt lastbil. 

 

Kom ihåg att...

Försäkra din lastbil samma dag du köper den, den tidigare ägarens försäkring gäller inte.

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och de som är passagerare eller förare av din lastbil. Försäkringen gäller inte om du registrerar och försäkrar den på en annan person än ägaren.

Kontakta oss så hittar vi bästa lösningen

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Självrisk Helförsäkring Halvförsäkring Trafikförsäkring
Trafik
Personskador och skador på andras egendom. 
10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet Ja Ja Ja

Brand
Skador vid brand, åsknedslag eller explosion.

10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Glas
Om du behöver laga eller byta ut en glasruta på grund av en spricka eller ett stenskott.
35 % av skadekostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  
Stöld
Om din lastbil blir stulen eller om du får inbrott i lastbilen. 
10 % av prisbasbeloppet* Ja Ja  
Bärgning och räddning
Om lastbilen får driftstopp, som till exempel punktering. 
10 % av prisbasbeloppet Ja Ja  
Rättsskydd
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel en trafikskada.
20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr Ja Ja  

Kris
Om du behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka.

Ingen självrisk Ja Ja  

Vagnskada
Skador på lastbilen vid en trafikolycka, även om felet är ditt. Du kan också få ersättning vid så kallad annan yttre olyckshändelse, till exempel vid dikeskörning, skadegörelse eller när lastbilen transporteras på båt.

10, 20, 40 eller 80 % av prisbasbeloppet

Ja    

 *Om din lastbil blir stulen när den har en aktiverad spårningsutrustning som vi godkänt, slipper du självrisken helt    

 

Vad påverkar priset på din tunga lastbilsförsäkring?

Varje lastbilsägare som har sin försäkring hos oss ska ha ett så rättvist pris som möjligt. Därför tar vi hänsyn till följande faktorer:

  • Fabrikat, typ och årsmodell
  • Var du bedriver din verksamhet
  • Hur mycket du kör lastbilen
  • Vilken självrisk du väljer
  • Vilka tilläggsförsäkringar du väljer

Gäller försäkringen för lastbil utomlands?

Vår försäkring för lastbil gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Att köra utomlands med din lastbil

Trafikförsäkringsföreningens webbplats

Tilläggsförsäkringar

Tilläggspaket företag

Innehåll Självrisk
Egendom på verksamhetsställe
Ersätter skada orsakad av brand, inbrott eller vatten på egendom
20 % av prisbasbeloppet
Oljeskada
Ersätter oljeskador både på din och annans egendom
20 % av prisbasbeloppet
Avbrott/extrakostnad
Ersättning förlorat täckningsbidrag eller kostnader för att hyra lokal vid exempelvis brand
20 % av prisbasbeloppet
Ansvar
Om du blir skadeståndsskyldig
10 eller 20% av prisbasbeloppet, beroende på typ av skada

Rättskydd - verksamhet
Advokat- och rättegångskostnader om du hamnar i tvist efter till exempel ett skattemål

20 % av prisbasbeloppet plus 20 % av kostnaden därutöver

Rån
Ersätter skada eller förlust genom rån eller överfall på dig eller dina anställda

3 % av prisbasbeloppet
Överfall
Om du eller någon av dina anställda blir skadade genom misshandel
Ingen självrisk
Kris - verksamhet
Om du eller någon av dina anställda behöver träffa en psykolog efter till exempel en trafikolycka
Ingen självrisk

Förarskydd
Om du eller någon av dina anställda råkar ut för en olycka eller blir sjuka under en resa i tjänsten

Ingen självrisk 

Resgods
Ersätter skada eller förlust av förarens egendom under färd med lastbussen

Ingen självrisk 
   

Villkor för tung lastbilsförsäkring

Läs igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar försäkringen. Ladda gärna ner och spara.