Skogskonto

För dig som avverkat skog

Hjälper dig att fördela beskattningen upp till tio år

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Aktuella räntor för skogskonto
Bindningstid Ränta
Rörligt 0,80 %
1 år 2,50 %
2 år 2,75 %
3 år 2,75 %
5 år 2,90 %
Uppgifterna är senast ändrade: 2022-09-27

Om skogskonto

Skogskonto passar dig som avverkat skog och vill sätta undan pengar eller skjuta upp din skatt. Med skogskontot fördelar du intäkterna efter en avverkning i upp till tio år.

Du får en av marknadens högsta räntor – rörlig eller tidsbunden. Skogskontot är personligt och kan tas över vid generationsskifte. Det kan öppnas av fysiska personer, enskilda näringsidkare och oskiftade dödsbon som deklarerar inkomst av skogsbruk.

Välj att spara med rörlig eller fast ränta

Väljer du att spara med rörlig ränta får du ränta från första kronan och kan ta ut pengarna efter fyra månader. Om du vill spara med fast ränta kan du välja att binda sparandet i ett, två, tre eller fem år och du får samma ränta för hela sparperioden. Kontot förlängs automatiskt vid spartidens slut.

Flytta ditt skogskonto

Har du redan ett skogskonto i en annan bank kan du enkelt flytta över det till oss utan beskattning.

Insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med belopp som motsvarar högst 1 050 000 kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.

Utöver beloppet om 1 050 000 kronor kan insättare få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Villkor för skogskonto

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren.

Frågor och svar om skogskonto

  • På konton med rörlig ränta kan du göra uttag tidigast fyra månader efter insättning och lägsta uttag är 1 000 kronor.


    Hjälpte det här svaret dig?
  • Pengar på skogskontot ska deklareras som intäkt senast tio år efter det år då insättning senast måste ha skett. Exempel: Insatta pengar för beskattningsår 2012 ska beskattas senast beskattningsår 2023.


    Hjälpte det här svaret dig?
  • Uttag deklareras som intäkt det kalenderår uttaget sker.


    Hjälpte det här svaret dig?