Bankgaranti

I affärssammanhang är det vanligt att någon av parterna, eller båda, vill ha en säkerhet för att en affär ska genomföras enligt vad som avtalats. Säkerheten kan då vara en bankgaranti.

Två kvinnor på café pratar bankgaranti, foto.

Vad innebär bankgaranti?

Om din avtalspart begär en säkerhet av dig genom en bankgaranti kan du ansöka om den för ett visst belopp hos oss. Banken ställer sig då som garant för ditt åtagande. Skulle du inte hålla din del av avtalet, skyddas din avtalspart ekonomiskt upp till garantibeloppet.

Några exempel på när bankgaranti används:

  • Vid betalning i efterskott.
  • Vid återkommande köp under en längre tid.
  • Vid förskottsbetalning när rätten till eventuell återbetalning ska garanteras.
  • Vid hyra av lokal.
  • När ett anbud ska uppfyllas.

Varje bankgaranti skräddarsys. Välkommen att höra av dig till oss så ser vi tillsammans över dina behov och hittar bästa lösningen för dig.

Kontakta oss för att veta mer om bankgaranti

Bankgaranti hos Länsförsäkringar Bank AB (publ)

  1. Näringsidkare som har sin vardagsekonomi – företag/lantbruk – med bland annat ett företagskonto i Länsförsäkringar, kan ansöka om bankgaranti. Bifoga ett skriftligt affärsavtal mellan dig och din avtalspart tillsammans med din ansökan.
  2. Innan bankgarantin beviljas gör banken en kreditprövning. Banken kan även ställa krav på att du lämnar viss säkerhet.
  3. Om garantin beviljas får du skriva under en motförbindelse som innebär att du är betalningsskyldig mot banken för det belopp som kan betalas ut till förmånstagaren på grund av garantin.
  4. Om du inte uppfyller ditt avtal som omfattas av garantin, innebär garantin att din avtalspart kan begära utbetalning under garantitiden.
  5. Den vanligaste garantitypen är en typ av ”borgensgaranti”. Vid krav från förmånstagaren innebär det att du tillfrågas om du har någon invändning kring kravet innan en eventuell utbetalning görs från garantin.

Länsförsäkringar Bank AB (publ) erbjuder bankgaranti i samarbete med DNB Bank ASA filial Sverige (”DNB”), där DNB är den part som ställer ut garantihandlingen.