Kapitalförsäkring

Ett sparande med förmånliga skatteregler

Ett långsiktigt målsparande

Spara till dig själv, dina barn eller barnbarn med förmånliga skatteregler. Våra kapitalförsäkringar passar bra som både ett långsiktigt målsparande för till exempel dina barnbarn eller som ett pensionssparande för dig själv.

Vill du prata sparande med oss?

Vi finns nära dig och hjälper gärna till att hitta en lösning som passar dig och dina behov.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Om kapitalförsäkring

Ingen kapitalvinstskatt på vinsten

Att spara in en kapitalförsäkring är förmånligt eftersom du inte behöver betala kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten.

Med en kapitalförsäkring kan du till exempel både spara till dig själv, dina barn eller barnbarn. Det kan vara en bra lösning om du vill vara säker på att en viss person ska få ut pengarna vid en viss tidpunkt.

Våra kapitalförsäkringar passar bra som både ett långsiktigt målsparande för till exempel dina barnbarn eller som ett pensionssparande för dig själv.

Alla behöver spara

De allra flesta behöver ett regelbundet sparande. Vi brukar dela in sparbehovet kan delas in i tre områden.

  • Buffertsparande – en reserv för oförutsedda händelser.
  • Målsparande – för att göra eller köpa något man vill ha.
  • Pensionssparande – pengar att leva av när man inte längre jobbar.

Reflex sparförsäkring

Välj själv hur du vill placera ditt sparande

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är så kallat fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar. Du kan även bestämma ett dödsfallsbelopp som du vill att dina förmånstagare ska få om du skulle avlida under försäkringstiden

Byt fonder kostnadsfritt

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida.

Avgifter
Engångsinbetalningar kronor Årsavgift kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
25 000 - 99 999 240 0,75
100 000 - 249 999 0 0,75
250 000 - 0 0,60

Avgifter för dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde, Avgiften för betalningsbefrielse beror på  ålder, avtalad inbetalning och den karenstid du valt.

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.


Reflex fondkapital

Kapitalförsäkring med fondförvaltning

Reflex fondkapital är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex fondkapital har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde till dina efterlevande om du skulle avlida.

Avgifter
Engångsinbetalningar, kronor Årsavgift, kronor Kapitalavgift, % av kapitalet
6 000 – 249 999 240 0,75
250 000 – 999 999 0 0,60
1 000 000 – 0 0,50

Ingen insättningsavgift tillkommer men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer priserna ovan.Fondförvaltning

Gör ett enkelt val eller var aktiv själv

När du pensionssparar i fonder kan du spara så det passar just din situation. Det enklaste är att välja någon av våra skräddarsydda fonder för pension. Du kan också ta hjälp av våra placeringsförslag när du ska välja fonder.Viktig information

Viktig information om kapitalförsäkringar

Här hittar du bland annat villkor och förköpsinformation och annan information som det är viktigt att du läser. Spara gärna ner eller skriv ut den så har du den tillgänglig.

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande