Hållbart fondsparande

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Hållbart fondsparande

Hållbarhet är viktigt för oss och vi tror även att hållbarhetsfaktorer kan påverka avkastning och risk. Därför tittar vi alltid på hur fondförvaltarna jobbar med hållbarhet. De flesta av fondförvaltarna vi anlitar jobbar med ansvarfulla investeringar och majoriteten har skrivit under FN-initiativet PRI – Principer för Ansvarsfulla Investeringar.

Ansvarsfulla investeringar handlar om att investera i bolag som tar hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Miljö, energi och klimatfrågor står ofta i fokus, liksom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och god affärsetik. 

Hållbara placeringar

Många fondförvaltare väljer inte bara bort att investera i vissa företag utan arbetar även aktivt med att påverka bolag i önskad riktning. En del fonder väljer även in bolag som anses vara förebilder inom hållbarhet eller som är inriktade på ett särskilt hållbarhetstema till exempel förnyelsebar energi. 

Hållbarhetsprofilen 

Flera av våra fonder har fyllt i Hållbarhetsprofilen där de beskriver vilka hållbarhetskriterier som ingår i förvaltningen av en fond. Profilen är ett komplement till fondfaktabladen. Titta efter hållbarhetssymbolen i fondlistan för att se vilka fonder som har fyllt i Hållbarhetsprofilen.

Hållbarhetsbetyget

Morningstars hållbarhetsbetyg visar hur hållbart en fond investerar utifrån hur de bolag som fonden investerar i arbetar med miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Betyget sätts i två steg. I det första steget beräknas ett hållbarhetsvärde och i nästa sätts själva hållbarhetsbetyget. Under fliken Hållbarhet på fondlistan kan du hitta både hållbarhetsvärdet och hållbarhetsbetyget.


Bolag vi inte investerar i

I våra egna fonder investerar vi inte i bolag med verksamhet kopplat till kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, klusterbomber och landminor. Vi investerar inte heller i energi- och gruvbolag som har mer än 20 procent av sin omsättning från förbränningskol.

Vi utesluter också bolag som kopplas till kränkning av konventioner och där våra dialoger med bolaget inte nått önskvärt resultat.


Hur sparar jag hållbart?

  • Spara i Länsförsäkringars egna fonder

Välj Länsförsäkringar som förvaltare i fondlistan

  • Spara i fonder som har Hållbarhetsprofilen och ett högt Hållbarhetsvärde 

Hållbarhetsvärdet och hållbarhetsprofilen finns båda att hitta på vår fondlista och kompletterar varandra bra. Hållbarhetsvärdet förklarar hur hållbara bolagen i en fond är, medan hållbarhetsprofilen förklarar hur fonderna själva jobbar med att välja in, välja bort och påverka bolag. Om du vill välja en fond inom en specifik fondkategori kan du använda globerna för att hitta den fond som investerar i de mest hållbara bolagen. Under fliken hållbarhet på fondlistan kan du både se våra fonders hållbarhetsvärde, antal glober och vilka fonder som har hållbarhetsprofilen.

  • Spara i tematiska hållbarhetsfonder

Leta efter fonder som väljer in bolag ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel förnybar energi och miljöfonder.


Miljöarbetet i våra egna fonder

Därför vill vi inte investera i kol

Vi tror inte att kolbolag är en långsiktigt hållbar investering varken finansiellt eller miljömässigt. I våra egna fonder investerar vi därför inte i gruvbolag och energibolag vars omsättning från förbränningskol överstiger 20 procent av omsättningen.

Koldioxidavtryck i våra investeringar

Tillsammans med investerare världen över har vi förbundit oss att mäta och redovisa koldioxidavtryck för våra investeringar.