Vår värdegrund

Vi erbjuder ett brett sortiment av funktionella bank- och försäkringslösningar. I vårt erbjudande är det lika viktigt med service och mervärden som förenklar vardagen och skapar trygghet för våra kunder och ägare.

Det  som gör att vi tillsammans når vår vision om en en tryggare och enklare vardag är vår värdegrund; de värderingar vi står för och tror på.

Vår värdegrund

Vi engagerar oss
Vi bryr oss och gör det lilla extra för kunden och för varandra. Vi tar aktivt ansvar att lösa problem genom att lyssna, ställa frågor och dela med oss av vår samlade kunskap.  Vi agerar proaktivt för att möta kundens nuvarande och kommande behov.

Vi samarbetar

Vi samarbetar prestigelöst och tar ansvar för att lösa kundens hela behov. Vi hjälps åt, ger varandra feedback och lär av varandra. Vi drar nytta av varandras kompetens och agerar gemensamt för att hitta de bästa lösningarna.

Vi driver utveckling

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att säkerställa vår konkurrenskraft. Vi prövar och söker ständigt nya lösningar som ökar värdet för kunden. Vi tar aktivt ansvar för att fortlöpande utveckla oss själva och varandra. Vi utvärderar, reflekterar och använder vår samlade kompetens för att göra skillnad.

Vi gör det enkelt

Vi förenklar och tydliggör. Vi lyssnar aktivt och ställer frågor för att sätta oss in i kundens situation. Vi kommunicerar och förklarar tydligt så att alla verkligen förstår.