Fastighetsägare saknar bra stöd för klimatanpassning

Villaägare, bostadsrättsägare och stora bostadsbolag har alla ansvaret för att klimatanpassa sina fastigheter. Men det saknas ännu bra stöd för att underlätta deras arbete. – Därför har vi beslutat att finansiera forskning runt detta på Linköpings universitet, säger Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond. 

Peter Griepenkerl Lööf 555px
Foto: Länsförsäkringar

Forskningen kommer bland annat att titta närmare på fastighetsägarnas förmåga att klimatanpassa sina byggnader.

– Klimatanpassning är en utmaning redan i dag, men kommer att bli allt mer akut under åren som kommer, därför är det viktigt att vi hittar evidensbaserade metoder för att stödja fastighetsägarna, säger Peter Griepenkerl Lööf.

Det behövs bland annat mer precisa sårbarhetsanalyser och konkreta förslag på åtgärder. 

– Vi ser också att det behövs en bättre och strukturerad samverkan mellan till exempel boende, kommun och försäkringsbolag för att tillsammans säkra ett tryggt boende också i framtiden.

Förutom att samarbeta med fastighetsägare kommer forskarna att undersöka samverkansformer mellan fastighetsägare och boenden, förskolor, äldreboenden, infrastrukturförvaltare och försäkringsbolag.

Projektledare för forskningen är docent Mattias Hjerpe på Linköpings Universitet.

Forskningsfonden har tilldeltat projektet totalt 11 miljoner kronor och det kommer att pågå 2020-2023.

Pressmeddelande från Linköpings universitet

För mer information:
Peter Griepenkerl Lööf, chef Länsförsäkringars forskningsfond, 08-588 407 06, PeterGriepenkerlLoof2@lansforsakringar.se
Mattias Hjerpe, 011-36 34 38, mattias.hjerpe@liu.se
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se
 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden