Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt nytillskott: Hållbara placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter men dämpas något av smittspridning. Arbetsmarknaden i USA utvecklades svagt i augusti, med minskade finanspolitiska stöd kommer tillväxten dämpas något. I Europa ser återhämtningen fortsatt stark ut. Den kinesiska tillväxten ser svag ut, vi räknar med nya finanspolitiska stimulanser. Inflationen har börjat falla tillbaka, vi ser en låg risk för åtstramning av penningpolitiken. Riksbanken har inlett nedtrappningen av tillgångsköp och vi räknar med att Fed följer efter från januari 2022. Finansiella marknader har utvecklats starkt under augusti.

Investeringshjälpen september 2021

Se alla nyheter