Mänskliga faktorn orsak till vanligaste olyckorna i trafiken

Den mänskliga faktorn ska inte underskattas eftersom den ofta är orsaken till trafikolyckor.

De flesta olyckorna sker genom påkörning av fordonet framför, kollision med annat fordon vid filbyte eller när man kör på fasta föremål, som till exempel en betongsugga, brevlåda, staket eller en parkerad bil. En undersökning som Länsförsäkringar genomfört i åkeribranschen visar att 45 procent av lastbilschaufförerna och åkeriägarna anser att medtrafikanternas misstag är största orsaken till att olyckor sker i trafiken.

Läs mer

Se alla nyheter