Valresultat med många frågetecken

Valet är över men ingen koalition får egen majoritet. Processen att skapa en regering kommer sannolikt dra ut på tiden.

Mandatfördelningen enligt det preliminära valresultatet ger de rödgröna (S+MP+V) 144 mandat i riksdagen, medan Alliansen (M+KD+L+C) får 143 och Sverigedemokraterna 62 mandat. Det behövs minst 175 mandat för egen majoritet, vilket inget av blocken fick. Vilka som bildar regering är fortfarande en öppen fråga och vi kan vänta oss diverse utspel kommande veckor. De formella försöken att bilda en regering börjar först den 24 september, i samband med att en ny talman ska utses.

– Vi ser någon typ av minoritetsregering som mest sannolik och för att få igenom sin budget blir den tvungen att söka stöd över blockgränserna, säger Anders Nordberg, senior ekonom på Länsförsäkringar.

Mot bakgrund av att positionerna är relativt låsta tyder det mesta på att en minoritetsregering får begränsade möjligheter att få igenom stora förändringar. Inom viktiga områden som försvarspolitiken och pensionssystemet har man dock redan i dag gemensamma överenskommelser. 

– De förhandlingar som nu tar vid kommer kräva uppoffringar och kompromisser. Det innebär sannolikt att processen blir utdragen, säger Anders Nordberg.

Samtidigt finns tydliga riktlinjer för hur den ekonomiska politiken ska bedrivas. Därför lär det inte ske några större förändringar i den ekonomiska politiken. En svag minoritetsregering kan förvisso få svårare att hantera en lågkonjunktur, men samtidigt finns automatiska stabilisatorer som exempelvis arbetslöshetsersättning och historiskt har partier kunnat komma överens under riktigt svåra ekonomiska perioder.

– De marknadsreaktioner vi sett efter valet har varit mycket begränsade men kronan har stärkts något mot dollarn och euron. Men sett till den senaste tidens kraftiga valutarörelser har valresultatet hittills inte fått någon större effekt, avslutar Anders Nordberg.

Se alla nyheter