Sponsring av idrottsföreningar

Vi är en stolt samarbetspartner till många fantastiska lokala idrottsföreningar och ideella initiativ i Skåne. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi rörelseglädje och fysisk aktivitet i vårt verksamhetsområde. Vill ni att Länsförsäkringar Skåne ska sponsra er idrottsförening i Skåne under nästa år? Fyll i nedan formulär.

Sponsring av idrottsföreningar
Ansökningsförfarande

Ansökningsperioden är öppen från den 1 februari till den 31 augusti för kommande kalenderår. Under hösten varje år utvärderar vi befintliga samarbeten, bedömer nya ansökningar, hanterar sponsringen i vår budget och tecknar eventuella nya avtal. Besked lämnas senast i januari för det aktuella året.

Ansökningar som inte fyllts i fullständigt kommer inte att behandlas. Vi har inte möjlighet att behandla ansökningar som skickats genom någon annan kanal än via detta webbformulär.

Hör gärna av dig via mejl till oss om du har några frågor.

Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Ansökning idrottsförening

Ansökning idrottsförening
Kontaktuppgifter

Om sponsringsansökan

Ansökning idrottsförening
Vilken typ av sponsring söker ni?
Vilket av följande erbjuder ni oss som sponsor? Kryssa i det som vi får tillgång till (Om Ja - specificera i efterföljande fritextfält, till exempel vilka nätverk och medlemsregister som avses)

Beskrivning av verksamheten

Ansökning idrottsförening
Markera det som gäller för er: