Skåne Stadsmission

Skåne Stadsmission möter människor som lever i utsatta livssituationer och arbetar för att skapa ett mänskligare Skåne. Det kan handla om psykisk ohälsa, hemlöshet och fattigdom. Vuxna och barn får stöd i den öppna verksamheten, på hälsovårdsmottagningar och i nattjour. Skåne Stadsmission har öppet varje dag, året runt.

Skåne Stadsmission

Länsförsäkringar Skåne är partnerföretag till Skåne Stadsmission. Under 2023 fortsätter Länsförsäkringar Skåne att stötta de skollovsaktiviteter som erbjuds av Skåne Stadsmissions verksamhet Unga Forum. Målgruppen för Unga Forum är barnfamiljer och unga vuxna som lever i utsatthet och fattigdom och som ofta saknar förankring i samhället och kunskap om det utbud av aktiviteter som finns i närmiljön. Under skolloven och framför allt det långa sommarlovet påverkas dessa familjer särskilt då barnen saknar sysselsättning om dagarna och familjernas ekonomi blir extra ansträngd eftersom barnen inte äter några måltider i förskola eller skola.

Upplägget för lovaktiviteterna är tänkt att hjälpa familjerna att få kunskap om de möjligheter som finns till kostnadsfria aktiviteter i staden med omnejd, men också att erbjuda deltagande i aktiviteter som medför kostnader i form av inträde och resor som familjerna inte hade haft möjlighet att ta del av på egen hand. Därmed ökar föräldrarnas egenmakt vilket också påverkar barnen i positiv riktning. Som ett sätt att förbättra livsvillkoren för barn som lever i utsatthet är aktiviteterna också en möjlighet till social samvaro och meningsfullhet genom att familjer gör saker tillsammans som skapar gemensamma, positiva minnen och ger en upplevelse av att vara en del av samhället.

Läs mer om Skåne Stadsmission här https://www.skanestadsmission.se/