Helamalmö

Organisationen Helamalmö startade 2004 och verkar för social rättvisa och hållbarhet med särskilt fokus på barn och unga i Malmö. Det är en av Sveriges största organisationer baserade i socioekonomiskt utsatta områden.

Helamalmö

Helamalmös verksamhet står på två ben: Adressera orättvisor och missförhållanden i samhället och motverka orättvisornas konsekvenser. Under 2023 fortsätter Länsförsäkringar Skåne att stötta ett av organisationen Helamalmös övergripande mål, nämligen att starta egna universitets- och folkhögskoleutbildningar.

Helamalmö och Glokala Folkhögskolan startade 2022 en ny fritidsledarutbildning med en unik profil som heter “Socialt ledarskap och områdesorganisering”. Man har identifierat att det saknas en fritidsledarutbildning som motsvarar den kravprofil som dagens fritidsledare behöver. Denna utbildning svarar upp till en sådan kravprofil där deltagaren kommer lära sig att leda processer genom ett områdesbaserat arbete med lokala aktörer, där insatser görs med, av och för ett område.

Syftet är att bredda perspektiven gällande vad en fritidsledarutbildning kan vara, både teoretiskt, pedagogiskt och praktiskt. Med utbildningen vill Helamalmö och Glokala Folkhögskolan erbjuda en profil som saknas och som behövs för att kunna förbereda fritidsledare inför att arbeta med barn och unga i en samtida urban kontext.

Läs mer om Helamalmö här https://helamalmo.com/