Drivkraft

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Drivkraft erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka. Drivkraft finns på flera platser runt om i landet.

Drivkraft

Visionen är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare och att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var man är född eller vilka hemförhållanden man har.

Under 2023 fortsätter Länsförsäkringar Skåne att stötta Drivkrafts verksamhet i Malmö. Varje vecka möter Drivkraft ungdomar på mellanstadiet och högstadiet och hjälper dem med läxor. Drivkraft bemannar med frivilliga och strävar efter att ge eleverna goda förebilder och en behaglig stunds läxläsning. Idag har Drivkraft Malmö samarbetsavtal med över 20 skolor inom Malmö Stad. Varje skola har en skolansvarig som är anställd av Drivkraft samt ett antal läxhjälpare som antingen är volontärer eller timanställda. Tillsammans håller Drivkraft ett trettiotal läxhjälpstillfällen runt om i Malmö varje vecka.

Drivkraft erbjuder också ungdomar en möjlighet att få en egen mentor som kan agera som bollplank, hjälpa till med läxor, hitta på saker på fritiden eller bara vara den där personen som man vill prata med. Mentorskapet sätts in i på högstadiet då många behöver stöd. Många av eleverna säger ”utan min mentor hade jag aldrig klarat skolan” och ”ni har gett mig en vän för livet!”. Att få någon som ser en och vill lyssna är oerhört betydelsefullt för många, särskilt under tonårstiden, då ibland vuxenstöd saknas. Många av eleverna har det tufft hemma och söker en vuxen förebild för att inte misslyckas i skolan och hamna i kriminalitet, ofta med psykisk ohälsa som följd. Mentorstödet i kombination med möjligheten att gå på läxhjälp varje vecka ger många unika förutsättningar att ta sig vidare i livet.

Läs mer om Drivkraft Malmö här https://drivkraftmalmo.se/