Drivkraft

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Drivkraft erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka. Drivkraft finns på flera platser runt om i landet.

Visionen är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare och att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var man är född eller vilka hemförhållanden man har.

Under 2022 stöttar Länsförsäkringar Skåne Drivkrafts verksamhet i Malmö. Varje vecka möter Drivkraft ungdomar på mellanstadiet och högstadiet och hjälper dem med läxor. Drivkraft bemannar med frivilliga och strävar efter att ge eleverna goda förebilder och en behaglig stunds läxläsning. Drivkraft erbjuder också ungdomar en möjlighet att få en egen mentor som kan agera som bollplank, hjälpa till med läxor, hitta på saker på fritiden eller bara vara den där personen som man vill prata med.

Läs mer om Drivkraft Malmö här https://drivkraftmalmo.se/