Nr 3: Hälsa och välbefinnande

Hälsa och välbefinnande

Det tredje målet bland FNs globala hållbarhetsmål handlar om hälsa. En god hälsa är viktig för alla människors välbefinnande. Hälsan påverkar allt i en människas liv, och påverkas i sin tur av en rad faktorer: ekonomi, miljö och den sociala omgivningen.

Vi sätter hälsan främst

På Länsförsäkringar arbetar vi hälsofrämmande, både inom vår egen organisation och i samhället i stort. Framför allt försöker vi arbeta förebyggande, bland annat genom utbildningar och forskning.

jgh

HelaMalmö

Vi är stolta sponsorer av organisationen HelaMalmö som kanske främst har fått uppmärksamhet för sitt inkluderingsarbete för ungdomar i Malmös ytterområde. Men deras mål är också att skapa en meningsfull fritid, och stötta ungdomar på andra sätt. Därför är deras hälsofrämjande insatser är också en viktig del av verksamheten. De erbjuder bland annat:

  • Gratis gym
  • Gratis dansklasser med Bow Down Acadmey
  • Gratis frukost alla vardagar för ungdomar och pensionärer
  • Sexualrådgivning för tjejer


Vi sponsrar för hälsans skull

Länsförsäkringar Skåne har många samarbeten där vi sponsrar sådant som vi tycker är viktigt, inte minst hälsofrämjande arbeten. Vi ser ett stort värde i att bland annat stötta idrottsföreningar: MFF, HIF handboll, Ängeholm volley med flera.


Första hjälpen

Länsförsäkringar Skånes mål är bidra till god hälsa och på så sätt hjälpa till att undvika sjukdomar och olyckor. Men ibland går det inte att stoppa att det värsta händer. Då är det viktigt att kunna hantera den situation som uppstår. Därför håller vi varje år kurser i Första hjälpen, speciellt inriktade på de grupper som är allra mest sårbara när något livshotande händer.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.