”Har jag råd att ta över gården?”

”Har jag råd att ta över gården?”

Har du en ambition att en gång ta över gården eller vill du i framtiden lämna över verksamheten till nästa generation? På Länsförsäkringar Skånes kostnadsfria ägarskiftesträffar går vi ige­nom de olika möjligheter som finns för att genomföra ett lyckat ägarskifte.

Även om ett ägarskifte kan ligga många år framåt i tiden är det viktigt att börja i god tid eftersom ett ägarskifte kan vara mycket komplext.

Du får självklart ta med dig en gäst till träffen och vi bjuder på enklare förtäring.

Sälja, gåva eller kanske en kombination av de båda?

Var femte svenskt jordbruk beräknas stå inför ett ägarskifte de närmaste fem åren. Dagens höga marknadspriser på jordbruksfastigheter har ska­pat tuffa förutsättningar för den som vill ta över en gård.

Vid ett ägarskifte finns fler tekniska frågor att förhålla sig till vilket kan skapa osäkerhet. Vår bankrådgivare Ingvar Karlsson går igenom hur du med vår kunskap kan hitta en enkel och smidig lösning som passar din gård.  Även Stefan Gustavsson från HIR Skåne kommer att vara på plats i Ystad och Nils Inge Larsson kommer att vara på plats i Alnarp och Helsingborg för att berätta vad du behöver tänka på för att få ett lönsamt jordbruk.

Nya träffar kring Ägarskifte planeras under november 2019.