Bopulsen

Vad är Bopulsen?

Har du koll på allt som händer med ditt hus? Fuktvärden, underhåll och dokumentation från senaste badrumsrenoveringen till exempel? Vi har tagit fram Bopulsen som kan hjälpa dig med det. Allt samlat i en enda app.

Vi testar under hösten

Under hösten testas Bopulsen av mer än hundra villaägare i Skåne. I början av nästa år kommer vi sedan jobba för att appen ska bli startklar så snart det går. Men redan nu finns massor av våra tips för att skapa ett tryggare hem här på webben.

Testet har dragit igång

Intresset för att hjälpa oss att testa Bopulsen har varit enormt och nu har vi ett stort gäng med testare som kommer följa Bopulsens utveckling under hösten. Nu står vi i startgroparna inför första etappen!

 • Förebygger skador
 • Ökar tryggheten
 • Håller koll på ditt boende

För dig som är testare

Så här går det till

Du loggar in i appen med hjälp av ditt mobila BankID, utifrån det hämtas data om din fastighet.

Exakt hur du laddar ner appen finns i instruktionerna du också har fått på mejl.

När du är inloggad presenteras bland annat väderdata för ditt bostadsområde i realtid, och du får personliga tips baserat på väderlek. Hälften av testgruppen kommer att få tillgång till sensorer som mäter fukt och vatten. I appen finns en checklista för ditt hem, där du svarar på ett antal frågor och därefter får en att-göra-lista. Dessutom kan du lägga upp dina kvitton och husprojekt i den digitala boendepärmen – allt för att hjälpa dig att hålla ordning på din dokumentation kring huset.

Under piloten får du även checklistor och åtgärdslistor som är säsongsbaserade, så att du alltid ligger steget före. Det ska vara roligt att förebygga!

Det här behöver du

Du som har blivit pilottestare behöver:

 • en smartphone (operativsystem 8 eller 9 för Android och 11 eller 12 för iOS)
 • en villa eller ett radhus med villaförsäkring hos oss
 • Wifi
 • BankID

Fuktsensor

Telia är vår samarbetspartner. Med hjälp av deras sensorer mäter vi fukt och vatten vilket ger dig bättre möjligheter att undvika eventuella vattenskador.

Om du har valt att vilja testa en sensorer under piloten kommer en sensor skickas hem till dig, som du sedan kopplar upp i ditt hem. Efter pilotens avslut kommer vi be dig skicka tillbaka sensorn då du bara lånar den under projektets gång.

Juridisk information

För att du ska få en ökad förståelse kring projektets alla delar och vilken typ av information vi hämtar om dig har vi sammanfattat det i det här stycket.

Bakgrund och syfte

Pilotprojektet drivs av Länsförsäkringar AB, Länsförsäkringar Stockholm, Skåne, Älvsborg, Gävleborg, Kalmar, Gotland och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän (tillsammans ”Länsförsäkringar”) och pågår fram t o m sista mars 2020. Huvudsyftet med Pilotprojektet är att genom en applikation utvecklad för IOS och Android skapa ett tryggare och mer hållbart boende genom kunskapsöverföring i appen med bland annat checklistor för egen kontroll av sin bostad. För att genomföra Pilotprojektet samarbetar Länsförsäkringar med företaget HiQ Göteborg, reg. nr 556244-6384. De pilotanvändare som får tillgång till sensorer samarbetar Länsförsäkringar AB med Telia reg.nr 556103-4249 och Hiotlabs reg.nr 559021-1271.

Vad går det ut på?

Genom att tillhandahålla tjänster för bland annat kommunikation, delningstjänster och profiler kunna underlätta för individer att förstå hur det egna huset mår i realtid samt hur man förebygger skador. Pilotprojektets förhoppning är att tjänsten ska bidra till en ökad trygghet och få ordning och reda genom att dokumentera renoveringar, kvitton med mera. En del av pilotanvändarna kommer även att få tillgång till sensorer (via Telia eller Hiotlabs).

En del pilotanvändare kommer även att få tillgång till fuktsensorer (via Telia eller Hiotlabs) vilka kommer att sända mätdata till Länsförsäkringar. Insamlad användardata kommer analyseras av HiQ och Hiotlabs.

Länsförsäkringars AB kommer även att genomföra enkätundersökningar och djupintervjuer hos de utvalda testanvändare.

Förutsättningar för deltagande

För att medverka i Pilotprojektet:

 • måste du som registrerad användare vara minst 18 år gammal,
 • måste du ha tillgång till en smartphone och ladda ner en mobilapp (”Bopulsen”)
 • är det nödvändigt att du tillhandahåller och ger Länsförsäkringar och HiQ och Hiotlabs tillåtelse att inhämta och behandla vissa uppgifter om dig och din bostad (se nedan under Personuppgiftsbehandling).
 • måste bo i en villa el radhus och ha Länsförsäkringars villaförsäkring

Om någon av dessa förutsättningar inte är uppfyllda kan du inte delta i Pilotprojektet.

Vad gör vi med informationen?

Mobilappen Bopulsen samlar in information om den kommunikation som under Piloten uppstått genom mobilappen Bopulsen. Den insamlade användardata som registrerats sänds via appen till Länsförsäkringar för analys (via HiQ). Länsförsäkringar kommer att analysera den boende användardata och komplettera denna med intervjuer och enkätundersökningar. Det för att kunna dra slutsatser kring vad som bidrar till att skapa trygghet i ditt boende och vilka funktioner i appen som användaren gillar att använda.

Personuppgiftshantering

Vilka personuppgifter behandlas och varför?
De personuppgifter som vi behandlar är namn, adressuppgifter, boendetyp, e-postadress, mobiltelefonnummer samt vilken typ av kommunikation som utförts genom appen. Informationen används enbart för statistiskt underlag och analys. Vi kan även komma att inhämta uppgifter från offentliga register och information knutet till boendet (t.ex. information från vädertjänst genom öppet API). Vi behandlar samtliga uppgifter för att kunna fullgöra avtalet om deltagande i Pilotprojektet, för insikter om trygghet i sitt boende samt för analyser för statistiska ändamål. Som vi beskrivit ovan är det en förutsättning för att genomföra Pilotprojektet att dessa uppgifter kan inhämtas och behandlas. Därutöver kan information från Pilotprojektet komma att användas till marknadsföring och annonsering, men endast via en aggregerad nivå utan spårbarhet till dig som person.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter

Vem kommer behandla personuppgifterna?

Uppgifterna kommer att behandlas av Länsförsäkringar i egenskap av personuppgiftsansvarig samt HiQ, Hiotlabs och Telia, i egenskap av personuppgiftsbiträden. Vi kan även komma att använda Pilotens slutsatser och aggregerade data inom länsförsäkringsgruppen samt lämna ut dem till andra företag, föreningar eller organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom EU/ESS Vi kan också lämna ut uppgifter till myndigheter om vi har skyldighet till enligt lag. Uppgifter om Pilotprojektet kan även lämnas ut till personer du har hushållsgemenskap med. All personuppgiftshantering sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Mer information om mina personuppgifter?

På lansforsakringar.se kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som kund kan åberopa.

Önskar du avbryta din medverkan?

Om du inte vill delta i Pilotprojektet kan du anmäla detta till Länsförsäkringar AB genom att skicka ett mejl till bopulsen@lansforsakringar.se

När vi har mottagit ditt meddelande kommer samtlig data och uppgifter om din medverkan i Pilotprojektet att raderas från våra system enligt gällande rutiner. Detta innebär att personuppgifterna kan komma att behandlas under viss tid efter att din begäran inkommit. Om din anmälan inkommer efter att vi fått meddelande om att din medverkan i Pilotprojektet avslutats, kommer ytterligare insamling av personuppgifter inte att ske, men de uppgifter som redan samlats in inom ramen för Pilotprojektet kommer att behandlas för det avsedda syftet.

När pilotprojektet avslutas

När Pilotprojektet närmar sig sitt slut kommer du att få information kring hur du raderar mobilapplikationen Bopulsen samt exporterar innehållet du vill spara från din smartphone.

Kostnader

Att delta i pilotprojektet är kostnadsfritt för dig som privatperson.


Kommentarer

Huspärmen är ju superkul! Viktigt att kunna dela husloggen med familjemedlemmar, bank och mäklare. Jag som renoverar mitt hus är ju stolt och gör det av en anledning, ofta för att höja värdet.

//Kund

Jag tror att många villaägare känner sig osäkra. Med den här appen kan vi sprida vår kunskap på ett snabbare sätt.

//Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare