Glöm inte bort dig själv

Vi försäkrar våra barn, vårt hem och vår bil – men det är inte ovanligt att vi glömmer oss själva. Har du en försäkring som hjälper dig om du blir sjuk eller råkar ut för en olycksfallsskada? Anna, skadereglerare på Länsförsäkringar Skåne, förklarar varför du ska ha en olycksfalls- och sjukförsäkring.

Anna, varför behöver jag en olycksfalls- och sjukförsäkring?

– Olycksfallsskador kan vi alla råka ut för genom hela livet och risken för att drabbas av allvarlig sjukdom ökar ju äldre vi blir. Den viktigaste anledningen till att ha en olycksfalls- och sjukförsäkring är att du får ekonomisk hjälp om du drabbas av bestående besvär efter en sjukdom eller olycksfallsskada.

Vad mer kan den hjälpa mig med?

– Den kan också ge ekonomisk hjälp om du drabbas av till exempel cancer som ställer vardagen på ända. Om du skadar dina tänder genom olycksfallsskada kan försäkringen hjälpa till med ersättning för tandvårdskostnader – något som utan försäkringen kan bli riktigt dyrt.

Vad är det bästa med vår försäkring?

– Det bästa är självklart att den kan ge dig ett ekonomisk andrum om du drabbas av sjukdom eller skadar dig genom olycksfall. Vår försäkring är nyligen omarbetad och innehåller många förbättringar. Den ger dig ett riktigt bra skydd vid både olycksfallsskada och sjukdom, dygnet runt.

Ingår inte det här i hemförsäkringen?

– Nej, det gör det inte. Hemförsäkringen är ett skydd för dina saker, inte för dig.

Läs mer om vår olycksfalls- och sjukförsäkring

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med. Försäkringen ger ekonomisk trygghet vid olycksfall, men du kan även välja till sjukförsäkring som ger ett mer heltäckande skydd vid både olycksfall- och sjukdom. Se vilken försäkring som passar dig bäst.

Fördelar med försäkringen

  1. Ingen självrisk

  2. Anpassad försäkring utifrån ålder

  3. Skyddar dig dygnet runt