Tilläggstjänster för skadedjur

Länsförsäkringar Skåne erbjuder tilläggstjänster utöver det som ingår i din försäkring. Just nu erbjuder vi fågelsäkring, avloppsutredning och spannmålssanering.

Fågelsäkring

Fåglar som sitter eller bygger bo på byggnader kan orsaka stora skador. Deras spillning fräter på fasader och tak som kan leda till fuktproblem. Deras bon kan täppa igen skorstenar, ventilation, hängrännor och stuprör.

Fåglarna kan även sprida sjukdomar som är farliga för oss människor och som kan orsaka följdproblem med skadedjur som till exempel fågelloppor och fågelkvalster. Måsfåglar kan vara extra aggressiva vid häckning.

Vi erbjuder en mängd olika lösningar som hindrar fåglar att slå sig ner på erfastighet. Lösningarna anpassas efter platsen och vi arbetar för att den ska smälta in i omgivningen.

Är du intresserad av fågelsäkring?

Ring oss på 040-633 80 00 (knappval 1) eller mejla oss på skadedjurskane@lansforsakringar.se.

Avloppsutredning - råttor

Råttor finns alltid i vårt avloppssystem och skadedjuren kan ta sig in till fastigheten om rören inte är täta. Det kan bero på trasiga eller spruckna rör, kapade rör som ej pluggats ordentligt, felkonstruktion och rör som råttan kunnat gnaga hål i. Öppningar i avloppssystemet kan vara svåra att lokalisera eftersom de ofta är dolda i en vägg eller ett golv.

Vi erbjuder hjälp med att lokalisera öppna avloppsrör i er fastighet. Vi använder oss av kamera, rök och vår kunskap om råttans beteende.

Är du intresserad av avloppsutredning?

Ring oss på 040-633 80 00 (knappval 1) eller mejla oss på skadedjurskane@lansforsakringar.se.

Spannmålssanering

Skadeinsekter i spannmål som inte åtgärdas kan snabbt minska värdet på spannmålet och kan i värsta fall leda till att spannmålet inte går att sälja. Vi erbjuder gasning av ditt angripna spannmålsparti. Vi kan även erbjuda sanering av utrymmen för kommande spannmålsförvaring.

Är du intresserad av spannmålssanering?

Ring oss på 040-633 80 00 (knappval 1) eller mejla oss på skadedjurskane@lansforsakringar.se.