Skydd mot översvämning

Kraftiga skyfall, men även massiv snösmältning kan leda till översvämningar. Källaren är extra utsatt, men även andra delar av ditt hus och ägodelar kan ta skada. Så här kan du minska riskerna.

Kraftiga skyfall kan leda till översvämningar och vatten tar sig in genom öppningar och otätheter men också genom baktryck i avloppsledningar. När det regnar kraftigt ökar också belastningen på ledningssystemen. Vid enstaka tillfällen kan översvämning också ske i samband med en vattenläcka eller stopp i avloppet. Har du hus med källare och särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns det alltid risk för källaröversvämning. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Den hårda sanningen är att extremväder inträffar oftare och du har själv ansvar för att göra vad du kan för att förebygga översvämning i din fastighet. Här berättar vi hur du kan förebygga skador och vad du kan göra för att minimera skada om den redan skett.

Att göra innan regnet kommer

 1. Låt inget stå på golvet i källaren. Sätt upp möbler och värdefulla saker på hyllor eller flytta till vindsförråd.
 2. Om du har möjlighet, lägg ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når huset.
 3. Skaffa en manuell vattenpump för att kunna pumpa bort eventuellt avloppsvatten från källarplanet.
 4. Se till att golvbrunnar är försedda med ventiler som förhindrar baktryck och underhåll befintliga skyddsanordningar regelbundet. Se också till att ha filtar och något tungt (10 kg) att ställa ovanpå golvbrunnen för att stoppa vatten från att komma in.
 5. Underhåll dräneringsledningar och installera pump för dräneringsvatten.
 6. Rensa hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar. Kontrollera även taket för att se till att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.
 7. Om det är möjligt, se till att marken lutar bort från ditt hus. Kolla så att kantstenar på gatan inte saknas så att rännstensvattnet rinner in mot ditt hus.
 8. Bygger du nytt? Undvik att bygga för nära vattendrag eller i låglänt terräng och kom ihåg att kontakta kommunen och eventuella installatörer innan du vidtar några åtgärder.

Att göra när vattnet redan trängt in

 1. Bryt strömmen eftersom vattnet kan vara strömförande. Se däremot till att dräneringspumpen inte stannar.
 2. Hyr eller köp en avfuktare och ställ den i de fuktskadade utrymmena så fort som möjligt. Spara alla kvitton.
 3. Tryck in en filt eller handduk i golvbrunnen och lägg en rejäl tyngd på minst tio kilo ovanpå.
 4. Flytta fuktkänsliga saker till en säker plats.
 5. Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och sätt tvärdrag.
 6. Gräv ett dike för att leda vattnet bort från huset.
 7. Täta ventiler och andra öppningar.
 8. Dokumentera skadorna efter översvämningen. Ta foto eller filma. Släng ingenting innan du har kontaktat oss och fått besked om hur du ska göra.
 9. Var noga med hygienen om du har varit i kontakt med avloppsvatten. Tvätta händerna noga och rengör allt som varit i kontakt med översvämmat vatten. Gå inte upp ur en källare med skor eller stövlar som varit i kontakt med avloppsvatten. Ytor som varit i kontakt med avloppsvatten måste saneras och torkas innan återställning kan påbörjas.
 10. Kontakta Räddningstjänsten på larmnumret 112 om läget blir för besvärligt.

Att tänka på när det gäller bilen

 1. Innan skyfall kommer, parkera bilen så att den inte står på en lågt placerad plats. Försök hitta en upphöjd plats att parkera bilen på.
 2. Kör inte bil i stora vattensamlingar.
 3. Om du blir stående i vatten, stäng av motorn och tändningen direkt. När vattnet når golvhöjd skadas elektroniken.
 4. Om bilen blir skadad av vattnet, se till att den snabbt kommer till verkstad.

Innan du kontaktar oss

Innan du kontaktar oss för en vattenskada, översvämning eller läckage, försök ta reda på det här:

 1. Skapa dig en övergripande uppfattning av situationens omfattning.
 2. Vilken är skadeplatsen? Gatuadress/ort/kommun.
 3. Vilka utrymmen är drabbade och hur stora ytor handlar det om?
 4. Hur har vattnet kommit in? Genom golvbrunn, dörr eller vägg?
 5. Vad kan översvämningen bero på? T.ex. baktryck i avloppssystemet.
 6. Är det översvämmade utrymmet inrett?
 7. Hur högt står vattnet?
 8. Är vattnet rent eller är det avloppsvatten?
 9. Vad är skadat? Fabrikat, ålder och pris?

Så här gäller din försäkring vid översvämning

Villa- eller fritidshusförsäkring gäller om dina saker skadas vid ett skyfall om det rinner in vatten genom fönster, dörrar och ventiler eller om vatten tränger upp genom avloppsledning inomhus. Du kan också få ersättning för merkostnader för annat boende om din bostad förstörs av översvämningsskadan.

Våra hemförsäkringar

Så här gäller din bilförsäkring vid översvämning

Om du har helförsäkring eller gällande vagnskadegaranti kan du få ersättning för skadorna på bilen om vattensamlingen kom plötsligt och oväntat.

Vår bilförsäkring