Inbrott och stöld

Ligg steget före

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Du kan undvika skador och bekymmer genom att följa våra råd och tips.

Webbshop - säkerhetsprodukter

I vår webbshop kan du köpa bra produkter som ökar säkerheten i ditt hem.

Informationen gäller för Länsförsäkringar Skåne

Motverka inbrott och stöld

Försvåra för tjuven

För att motverka inbrott finns det en rad olika lösningar, mycket handlar om att i grund och botten göra det svårt för tjuven att ta sig in i ditt hem. Därför har du mycket att vinna på att förbättra exempelvis lås, fönster och dörrar. Som skydd för ditt hem ska man heller aldrig underskatta ett avskräckande larm.

Grannar mot brott - ett effektivt nätverk

Grannar mot brott är ett nätverk där Länsförsäkringar Skåne tillsammans med dig, kommunen och Polisen arbetar för ett tryggt och säkert boende.

Om grannar mot brott


Din bostad

Många inbrott i villa sker på baksidan av huset. Det beror ofta på att låsen på altandörrar ger ett sämre inbrottsskydd och att det helt enkelt är lättare för tjuven att ta sig osedd in i huset den vägen. Här hittar du mer information om hur du försvårar för tjuven och förebygger inbrott.

 

Ytterdörr

Det är viktigt att din altandörr och din ytterdörr har godkända lås. På så sätt kan du försvåra möjligheten till ett lyckat inbrott i ditt hem.

Fönster

Läs mer om hur du kan öka skyddet för de fönster som vanligtvis är lättillgängliga för en tjuv. Med enkla åtgärder som belysning och lås kan du minska risken för inbrott.

Larm

Ett larm är en bra förebyggande åtgärd som kan förhindra eller skrämma bort någon som försöker bryta sig in. Här kan du läsa mer om olika inbrottslarm och andra metoder för att motverka inbrott.

Larmpaket för din bostad

Har du din boendeförsäkring hos oss kan du beställa något av våra larmpaket.
Larmet ansluter din villa, lägenhet eller fritidshus direkt till vår larmcentral som övervakar ditt hem året runt och larmar både för inbrott och brand.


Garage och förråd

Förråd och garage är utsatta platser för inbrott. Många gånger saknas ett ordentligt lås samtidigt som det är vanligt att man förvarar värdefulla saker där.

Det vet den som vill göra inbrott om, samtidigt som att garage och förråd är platser som man ofta kan ta sig in i osedd. 

Arbeta förebyggande mot inbrott

  • Genom att märka saker som är stöldbegärliga gör du dem helt enkelt mindre intressanta för en tjuv att stjäla.
  • Grannsamverkan är en annan förebyggande åtgärd som ger resultat. Den grundar sig på ett samarbete mellan boende, polis och försäkringsbolag. Polisen utbildar grannskapet och sedan är det upp till dig och dina grannar att vara med.
  • När du ska köpa eller installera larm är det viktigt att du vänder dig till en larminstallatör som är godkänd och certifierad av Stöldskyddsföreningen.

 


Cykel och moped

Cyklar och mopeder är mycket intressanta för tjuvar. Antalet cykelstölder ökar i takt med att cyklarna blir allt mer avancerade. Se till att alla era cyklar har godkända lås och förvara dem helst i ett låst utrymme när de inte används. Se också till att cyklarna är märkta så att det är lätt att identifiera dem.

Har du moped bör du se till att den är ordentligt märkt och har ett godkänt lås. Du kan även sätta på ett låsbart tanklock för att ytterligare försvåra för tjuven

Läs mer

Här hittar du mer information om hur du trygghetssäkrar ditt hem och undviker inbrott.

Stöldskyddsföreningen