Bunden eller rörlig ränta

Att välja rörlig eller bunden ränta för bolånet, det är inte alltid lätt att veta vad som är bäst. Vår privatekonom Stefan Westerberg går igenom skillnaderna för bindningstiderna och ger dig några tips på hur du kan tänka. 

Stefan Westerberg, privatekonom, porträtt.

När du ska bestämma bindningstider på dina bolån, det vill säga om du ska binda räntan eller ha en rörlig bolåneränta, bör du inte bara rakt av ta det som för tillfället är billigast. Istället bör du göra en mer grundlig genomgång av några olika saker, i detta ingår exempelvis att fundera över din livssituation under de kommande åren:

  • Är din inkomst stabil eller finns det risk att du blir arbetslös?
  • Vill du gå ner i arbetstid eller vara föräldraledig framöver?
  • Hur länge ska du bo kvar i den bostad du bor nu?
  • Hur ser ränteutvecklingen ut framöver?

Titta också redan idag på om du har gott om pengar över när boendeutgifter och hushållskostnader är betalda. Det ger en bild av hur väl rustad du är för stigande ränteutgifter om räntan skulle stiga. I vårt boendeprognos-verktyg kan du testa dig fram. 

Rörlig ränta

Rörlig ränta innebär att räntan ändrar sig efter ränteläget på marknaden. Om du har rörlig ränta innebär det att kostnaden för ditt lån kan ändra sig och bli högre eller lägre utifrån ränteläget.

3-månadersränta

Med 3-månadersränta är din boränta bunden tre månader i taget (även om den ofta kallas för rörlig ränta). Var tredje månad förlängs lånet automatiskt och dagsaktuell ränta sätts för den nya perioden. Räntan kan bindas för längre perioder om du vill.

För dig som har stora marginaler

Hushåll som har stabila inkomster och utgifter med goda marginaler påverkas inte i så hög grad av förändrade ränteutgifter. Därför kan du ta en något större risk och välja tremånadersränta på en större andel av bolånen. Kort räntebindningstid har historiskt gett lägre ränteutgifter än lån med längre räntebindningstider.

Tremånadersränta är flexibelt också genom att du kan välja en annan räntebindningstid senare och du kan lösa lånet utan att behöva betala ränteskillnadsersättning.

Om du planerar att flytta

Om du planerar att byta boende inom ett år kan du välja tremånaders räntebindning för att slippa ränteskillnadsersättning, som du annars måste betala om du måste lösa lån i förtid när bostaden säljs.

Hur ser bostadsmarknaden ut 2024 - våra experter svarar

Bunden ränta

Fast eller bunden ränta innebär att räntan är lika under hela räntebindningsperioden. Du kan välja att binda räntan mellan ett till tio år och vet då exakt hur mycket du kommer att betala för lånet under den perioden. När det är dags att förlänga lånet på nytt väljer du hur länge du vill binda räntan för nästa period. 

För dig som har små marginaler eller som inte gillar risk

Hushåll som har mer varierande inkomster och utgifter, eller med mindre marginaler, påverkas i högre grad av förändrade ränteutgifter. Då kan du välja längre räntebindningstider på en större del av dina bolån för att få mer förutsägbara ränteutgifter.

Tänk på att lån med längre bindningstid inte är lika flexibla och om de ska lösas i förtid får du betala en kostnad som kallas ränteskillnadsersättning.

Dela upp lånet med olika bindningstider

Du kan dela upp ditt bolån i flera delar och välja olika bindningstider. Riskerna sprids då så att inte alla lån läggs om samtidigt. Om du väljer 3-månaders bindningstid har du stor frihet men räntan kan variera mycket. Bunden ränta är ofta dyrare än rörlig ränta, men ger å andra sidan en trygghet i att du i förväg vet hur stor räntekostnaden blir.

 

Icons/70px/Quotation-mark-70
Räkna på vad som händer om din nuvarande bolåneränta blir 1-2 procentenheter högre än vad den är idag. Vad händer med din ekonomi då? Svaret kan ge viss vägledning i valet av bindningstid.
Stefan Westerberg, privatekonom

Är det läge att binda räntan?

Läs vad vår privatekonom Stefan Westerberg tänker om räntan framöver.

Många undrar vart räntan är på väg och frågar sig om det är läge att binda sin boränta nu. Om du ska binda boräntan eller inte, beror på din ekonomiska situation. Räkna gärna efter så att du vet i praktiken vad en räntehöjning innebär i kronor just för dig. Om du är väldigt orolig och vet att du kommer få svårt att hantera stigande utgifter och en högre ränta, då kan det absolut vara en poäng att binda en del, eller hela bolånet.

Läs vidare om prognosen för bolåneräntor

Profilbild för Stefan Westerberg

Stefan Westerberg

Privatekonom

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. 

Stefan Westerberg är privatekonom på Länsförsäkringar och hjälper människor att fatta kloka privatekonomiska beslut. Stefan analyserar hur privatekonomin påverkas av olika ekonomiska händelser, politiska förslag och större samhällstrender. Särskilt fokus är bostadsmarknaden, sparande, pension och familjeekonomi. 

Frågor och svar