Av: Joel Lyth

Länsförsäkringar Skåne ökar aktiviteten kring konceptet ”Grannar mot brott”

Länsförsäkringar Skåne har slutit ett samarbetsavtal med Grannkompaniet AB gällande möjligheten att regelbundet skicka ut brotts- och skadeförebyggande information till Coyards användare i Skåne.

Länsförsäkringar Skåne kommer också att använda Coyards funktioner för att kommunicera ut geografisk styrd viktig information till områden som till exempel drabbats av en större inbrottsvåg, storm, översvämning, brand eller annan allvarlig händelse.

– Vi har varit med och startat Grannar mot brott i Skåne sedan 1996 och ser en stor potential i att använda Coyards plattform för att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i grupperna och nå ut med råd och varningar till boende i specifika områden, säger Kenneth Johansson, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Skåne.

– Det nya samarbetet med Länsförsäkringar Skåne gör att vi får de ekonomisk resurser vi behöver för att kunna vidareutveckla Coyards och leverera en användarvänlig och säker plattform. Våra användare i Skåne som utövar grannsamverkan och kommunicerar med Coyards kommer att få viktiga tips och råd av Länsförsäkringar Skåne och ovärderlig hjälp om deras område drabbas av en allvarlig händelse, säger säger Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB.

Om Grannar mot brott

Länsförsäkringar Skånes koncept Grannar mot brott är ett nätverk där Länsförsäkringar Skåne tillsammans med boende i Skåne, polisen och kommuner jobbar för ett tryggt och säkert boende. Satsningen vänder sig till alla oavsett vilket försäkringsbolag man är kund hos.

Om Coyards

Coyards är en digital kommunikationsplattform skräddarsydd för grannsamverkan och finns som Webbapplikation för datorer samt appar för iOS och Android. Plattformen, som är gratis att använda, är framtagen i samråd med polis, grannsamverkare, försäkringsbolag och kommuner.

För mer information kontakta gärna:

Annika Schyler, Chef Process & Kvalitet Länsförsäkringar Skåne, 040-633 81 27, Annika.Schyler@lansforsakringar.se,

Alexis Nicou, VD, Grannkompaniet AB, 08-409 400 20, info@grannkompaniet.se, www.coyards.se

Pressbilder: http://www.coyards.se/press

Se alla pressmeddelanden