Fasad på lägenhetshus

1 mars införs det skärpta amorteringskravet

Fasad på lägenhetshus

Den första mars införs det skärpta amorteringskravet som regeringen beslutade om i höstas. Det nya kravet gäller för dig som tar ett nytt bolån och för dig som vill utöka ditt befintliga bolån. Kravet innebär, som tidigare, att amorteringen beräknas på hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd, men nu även hur mycket du lånar i relation till din inkomst.

Det nya amorteringskravet införs på torsdag den 1 mars och innebär att du som tar ett nytt bolån och har en skuldsättning över 4,5 gånger ditt hushålls bruttoinkomst måste amortera en procent extra av det totala lånet, utöver befintligt amorteringskrav.

Läs vidare om amorteringskravet

Se alla nyheter