Bli en aktiv delägare!

Just nu söker vi nya ledamöter i nordvästra Skåne. Nominera dig själv eller någon annan till Länsförsärkingar Skånes fullmäktige under 1-23 april.

Som försäkringstagare i Länsförsäkringar Skåne är du också delägare. Som delägare har du inflytande över verksamheten genom att utse fullmäktige. Fullmäktige består av 50 kunder. Antalet ledamöter per kommun bestäms av antalet kunder i kommunen. Val till fullmäktige sker kommunvis vart tredje år.

Kunderna i kommunen utser genom ett digitalt val sina representanter. Ledamöterna i fullmäktige utser bland annat styrelse som i sin tur tillsätter bolagets vd. Som fullmäktigeledamot representerar du alla andra kunder/delägare, med andra ord dina grannar och vänner. Du blir också en ”ambassadör” för Länsförsäkringar Skåne.

Läs mer om rollen som fullmäktige

Är du engagerad och intresserad av vår verksamhet?

Just nu söker vi nya ledamöter till Länsförsäkringar Skånes fullmäktige Båstad, Örkelljunga, Åstorp, Perstorp, Klippan och Ängelholm.

Under 1-23 april kan du nominera dig själv eller någon annan till vårt fullmäktige som har en sakförsäkring hos oss, till exempel bil-, båt- eller och/eller hemförsäkring.

På valsida skane.fullmaktigeval.se kan du nominera via BankId eller skicka in ansökan postalt.  

Nominera och anmäl ditt intresse

Se filmen hur ett kundägt bolag fungerar

Se alla nyheter