Halverad avgift för våra indexfonder

Vid årsskiftet halverade vi avgiften för alla våra indexfonder till mellan 0,2 och 0,4 procent. Nu får vi ett av de bästa erbjudanden inom indexförvaltning som du kan hitta i Sverige. 

Under det senaste året har fler och fler kunder valt att spara i indexfonder och som ett av Sveriges största fondbolag vill vi att kunderna ska få det bästa fonderbjudandet. Därför halverar vi nu avgifterna på våra fem indexfonder. 

Våra indexfonder

I fondbolaget ser vi kontinuerligt över prissättningen av vårt utbud. Fondförvaltning har klara stordriftsfördelar och vi har nu möjlighet att sänka förvaltningsavgiften på alla våra indexfonder. Det känns roligt att vi nu kan erbjuda de kunder som väljer indexförvaltning en mycket konkurrenskraftig avgift på marknaden, berättar Eva Gottfridsdotter-Nilsson som är chef för vårt fondbolag Länsförsäkringar Fondförvaltning.

På fondbolaget strävar vi efter att erbjuda ett brett utbud av fonder som motsvarar kundernas efterfrågan. Det gäller såväl aktivt förvaltade fonder som indexfonder. 

Sparandet i indexförvaltning står fortfarande för en relativt liten del av kundernas totala sparande, men vi märker att intresset för indexfonder ökar, avslutar Eva.


Det här kännetecknar en indexfond

En indexfond är en värdepappersfond som strävar efter att värdeutvecklingen ska följa ett visst marknadsindex, i såväl upp- som nedgång på marknaden. Till skillnad från en aktivt förvaltad fond som har som målsättning att slå ett visst marknadsindex över tid. Eftersom förvaltningen i hög grad kan förenklas och fondbolaget därför slipper betala lika mycket till förvaltare och analytiker som en aktivt förvaltad fond kräver har indexfonder lägre förvaltningskostander. Därmed kan förvaltningsavgiften också vara lägre.

Se alla nyheter