Så sparar du till pensionen

Rätt val i rätt tid

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Sparande för din tjänstepension – så fungerar det

Storleken på din pension påverkas av din lön, hur länge du arbetar och hur mycket du sparar. Pensionen påverkas också av hur du placerar din pension. Några procent extra i avkastning varje år kan ha stor betydelse när du blir pensionär. Det är därför viktigt att göra genomtänkta val.

Placera din tjänstepension

När du ska placera din tjänstepension är det bra att utgå ifrån hur länge du ska spara. Om du har långt kvar till pensionen kan det vara värt att ta en större risk i aktiefonder för att få en större avkastning, och när du närmar dig pensionsåldern kan det vara bra med en säkrare placering.

Vill du inte vara aktiv i ditt fondval är Bekväma fonder ett enkelt sätt att fondspara. Bekväma fonder finns i fem olika risknivåer.

Mer om våra Bekväma fonder

För dig som vill byta fonder själv passar våra Aktiva placeringsförslag, som finns i fem risknivåer med fonder ur vårt fondutbud.

Våra Aktiva placeringsförslag

Vill du ha mer valfrihet finns vårt kvalitetssäkrade fondutbud där du kan välja fonder med olika inriktning.

Hela fondlistan

Länsförsäkringar erbjuder flertalet fonder med hållbar och klimatsmart inriktning i utbudet för dig som kund.

Fonder med fokus på hållbarhet 
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande


Trygga din tjänstepension

När du närmar dig pensionen kan det vara klokt att trygga ditt sparande. Då kan det vara bra att överväga att placera i fonder med lägre risk. Bevara Pension är en kostnadsfri tjänst som hjälper dig att minska risken i ditt sparande inför och under pension.

Bevara pension

Med Garantiförvaltning säkrar du pensionen inför och under utbetalning. Precis som med fonder placeras pengarna för att de ska växa, men med ett garantibelopp tillbaka.

Garantiförvaltning