Samhällsengagemang

Engagemang i det lokala samhället

Starkt engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt

Vi har sedan lång tid tillbaka ett engagemang i det lokala samhällets utveckling och tillväxt.

I hela Sverige stödjer och samarbetar vi aktivt med lokala organisationer, föreningsliv, idrottsrörelser och näringsliv. Under lång tid har syftet varit att skapa individuell trygghet genom att erbjuda försäkringar. Men parallellt med det har en viktig del av arbetet också handlat om att minska risker och skapa trygghet där människor lever, arbetar och är aktiva. Insatser som gynnar inte bara de egna kunderna utan hela samhället.

Dessutom bedriver vi ett aktivt förebyggande samhällsarbete för att skapa så goda levnadsvillkor som möjligt för människorna i länet. Omsorgen om det lokala samhället syns både i den långsiktiga omsorgen om pensionsspararnas pengar och i bankerbjudandets lokala prägel.

Vi satsar också långsiktigt genom att bidra till forskning som syftar till ökad individuell trygghet och minskade risker i samhället.

Läs mer om Länsförsäkringars Forskningsfond

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Skåne

Kunskap ökar tryggheten

Vi har många års erfarenhet av hur man förebygger skador och skapar ekonomisk trygghet som vi vill dela med oss av. Vårt viktigaste samhällsengagemang handlar om att öka kunskapen och vi hoppas att du vill vara med.

För Länsförsäkringar Skåne är hållbarhet inget nytt – vårt samhällsansvar kommer sig naturligt av att vi är kundägda. Sedan starten har samhällsengagemang och trygghet för våra kunder varit en av våra grundpelare.

Läs mer om hur vi delar med oss av kunskap