Ansvarsfulla investeringar

Hållbara placeringar

Fonder med fokus på hållbarhet och klimat

Länsförsäkringar erbjuder flera hållbara och klimatsmarta fonder som finns tillgängliga i fondutbudet för dig som kund. Därtill har Länsförsäkringar investerat i gröna fastigheter, gröna obligationer och certifierad skog.

Samarbeten och initiativ

Vi deltar i flera initiativ som syftar till att visa vårt ställningstagande som investerare och som möjliggör samarbete med andra investerare i syfte att påverka bolag att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar

Länsförsäkringar AB har skrivit under FNs principer för ansvarsfulla investeringar ( PRI) och ett arbete pågår fortlöpande för att implementera PRIs sex principer i förvaltningen.

Våra ställningstaganden

Ta del av Länsförsäkringar AB:s ställningstaganden inom områdena internationella normer, affärsetik, tobak, kontroversiella vapen och fossila bränslen.

Genomlysning och dialog

Via innehav i aktier och företagsobligationer har Länsförsäkringar AB investeringar i ett stort antal bolag. Som en del av arbetet med ansvarsfulla investeringar tillämpar vi hållbarhetsgenomlysning på denna typ av innehav i syfte att identifiera bolag som eventuellt är involverade i överträdelser inom hållbarhetsområdet.

Exkluderade bolag och omställningsbolag

Länsförsäkringar AB har hållbarhetsrelaterade exkluderingskriterier som tillämpas vid direktinvesteringar i förvaltningen av egna portföljer och fonder. Kriterierna resulterar i en lista över bolag som utesluts från vårt investeringsuniversum.

Dialoginitiativ

Som aktiv och ansvarsfull ägare deltar Länsförsäkringar i förebyggande påverkansdialoger med bolag.

Hållbarhetshänsyn i våra val av fonder

Länsförsäkringar AB tar ansvar i vårt val och uppföljning av våra fondförvaltare. Vi tar bort de fonder som inte når upp till våra krav.

Rapporter inom området och policy för ansvarsfulla investeringar

Här redovisas hållbarhetsarbetet i våra egna förvaltade fonder samt hur Länsförsäkringar utövar ägarstyrning.