Välkommen till Studio Borgeby

Även i år blev Borgeby Fältdagar inställt men för att lindra den värsta abstinensen har vi spelat in vårt tänkta panelsamtal från fältet. Det handlar om hur du maximerar värdet på din skörd och det ger dig många bra tips på hur du kan få ett mer lönsamt lantbruk. Vi har också återpublicerat filmer som vi spelade in förra året kring installationer av solceller, stölder inom lantbruket, ägarskifte, skadedjur och om förra årets tema lönsamt lantbruk.

Så maximerar du värdet på din skörd

Från sådd till skörd - hur använder du insatsresurser effektivt, skapar ekonomiskt resultat med dina förutsättningar och får skörden att leva upp till inköparens krav? Panelsamtalet gästas av Camilla Persson och Per Gerhardsson från Lantmännen, Joacim Söder och Mattias Olsson från Länsförsäkringar Skåne. Moderator: Peter Birch Iensen.


Lönsamt lantbruk

Panelsamtal om lönsamt lantbruk och den svenska livsmedelstrategin

Coronakrisen har blottat ett antal svagheter inom det svenska systemet och även om det inte direkt att blivit fråga om någon livsmedelsbrist har det skapat en debatt om hur väl Sverige kan klara livsmedelsförsörjningen vid större kriser. Och hur ser lönsamheten ut inom det svenska lantbruket? Det här diskuterar Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, Ingvar Karlsson, affärsspecialist Länsförsäkringar bank, Axel Lundberg, ekonomirådgivare HIR Skåne och Patrik Holmberg, Centerpartiet.

Lönsamt med solceller?

Står du i begrepp att investera i solceller? Hur ska man tänka när man gäller leverantör, vem kan installera och vilka krav ställer ditt försäkringsbolag? I den här filmen möter vår programledare Peter Birch Iensen Länsförsäkringar Skånes skadeförebyggare Ola Carlsson, expert på allt som handlar om solceller.

Här hittar du checklistan som Ola nämner i filmen

Har jag råd att ta över gården?

Hur ska man agera när gården ska byta ägare? Ska gården bli kvar inom familjen eller ska det läggas ut på den öppna marknaden? Och vilka naturliga faser finns det vid ett ägarskifte? Det och mycket mer intressant diskuterar Ingvar Karlsson, affärsspecialist bank på Länsförsäkringar Bank med programledare Peter Birch Iensen.


Stölder inom lantbruket

Stölder av växtskyddsmedel inom lantbruket

Stölder av växtskyddsmedel har länge varit ett stort problem inom lantbruket. Oftast förenas det med stora värde och stopp för lantbrukaren att bereda marken. Medverkar gör Ewa-Gun Westford från Polisen och Stig Nielsen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne. Programledare: Peter Birch Iensen.

Stölder av GPS-sändare på lantbruksmaskiner

Mer avancerad teknik har blivit en vardag för lantbruket. För att kunna få bästa utväxling i sin växtodling använder man GPS-sändare där det lagras mycket information. Hur ska man hantera sin GPS-sändare och tänker man på att göra back-up på all värdefull data som finns sparat i sändaren? Det diskuterar Ewa-Gun Westford från Polisen och Stig Nielsen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Skåne. Programledare: Peter Birch Iensen.

Här hittar du filmen som Stig nämner i intervjun


Skadedjur i lantbruket

Varför viktigt med skadeförebygg mot skadedjur inom lantbruket?

Peter Birch Iensen pratar med lantbrukaren Lars Håkansson och Joacim Söder från Länsförsäkringar Skånes skadedjurskontroll om effekten av att jobba förebyggande mot skadedjur. De diskuterar hur enkla insatser kan skydda mot stora ekonomiska förluster längre fram.

Nya idéer och framtid inklusive temperaturmätning i silos

Peter Birch Iensen, lantbrukaren Lars Håkansson och Joacim Söder från Länsförsäkringar Skånes skadedjurskontroll pratar om hur utvecklingen inom skadedjurskontroll ser ut. De diskuterar både ny teknik och gamla metoder som återuppstår.

Varför ökar problematiken med skadedjur?

Problematiken med skadedjur verkar öka. Är det klimatförändringarna som ska beskyllas eller finns det andra anledningar som bidragit? Peter Birch Iensen pratar med lantbrukaren Lars Håkansson och Joacim Söder från Länsförsäkringar Skånes skadedjurskontroll.


Kontakta oss

Ingvar Karlsson
Affärsspecialist bank lantbruk, Länsförsäkringar Skåne
Ingvar.Karlsson@lansforsakringar.se
046-433 83 97

Stieg Nielsen
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne
Stig.Nielsen@lansforsakringar.se
0411-33 87 65

Mattias Olsson
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne
Mattias.Olsson@lansforsakringar.se
0411-33 81 53

Ola Carlsson
Skadeförebyggare, Länsförsäkringar Skåne
Ola.Carlsson@lansforsakringar.se
0431-33 91 59

Joacim Söder
VD, Länsförsäkringar Skåne Service & Sanering AB
Joacim.Soder@lansforsakringar.se
042-633 8108


Länsförsäkringar Skåne