Illustration av människor med tjänsteföretagsförsäkring.,
Illustration av människor med tjänsteföretagsförsäkring.,

Försäkring för tjänsteföretag

Försäkring för tjänsteföretag, exempelvis IT-konsulter, managementkonsulter och bokföringsbyråer.

 • Låg självrisk – 1 400 kr vid brand, inbrott eller vattenskada
 • Ansvarsförsäkring ingår - hjälp vid skadeståndskrav
 • Snabb kontakt och lokal kännedom
SKI Företagskund. SKI Företagskund.

Nöjdaste företagskunderna 2023

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

Ditt företag får ett brett skydd för:

Om ditt företag blir krävt på skadestånd
Om ditt företag blir krävt på skadestånd på grund av person- eller sakskada utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och för din talan vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Om du är rådgivande konsult och krävs på skadestånd
Om du driver en rådgivande konsultverksamhet har du möjlighet att välja till en konsultansvarsförsäkring.
Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak och ren förmögenhetsskada som beror på företagets rådgivande verksamhet. Ren förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte har samband med en person- eller sakskada. Försäkringen gäller inom Norden.

Ansvarsförsäkring

Om företagets saker skadas
Genom egendomsförsäkringen kan du få ersättning för saker som tillhör ditt företag, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du kan också få ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal. Egendomsförsäkring

Om det oförutsedda händer på tjänsteresan
Vid tjänsteresa kan du få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader om ditt bagage skadas. Tjänstereseförsäkring

Allrisk
Försäkringen ger ett utökat skydd för företagets egendom och saker om någonting skadas eller förloras.

Sjukdom och olycksfall på tjänsteresan
Vid tjänsteresa kan du och dina anställda få ersättning genom tjänstereseförsäkringen för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall. Tjänstereseförsäkring

Om en kris sker
Försäkringen gäller vid krisbehandling för tio besök hos psykolog eller hos annan person som är utbildad att genomföra stödsamtal eller krisbearbetning. Försäkringen ersätter kostnaden för krisbehandling om anställd i tjänsten råkar ut för skada i samband med brand, inbrott, rån, försök till rån, trafikolycka, arbetsplatsolycka eller överfall.

Om ditt företag drabbas av avbrott i verksamheten
Om ditt företag drabbas av ett avbrott som beror på en egendomsskada, till exempel en brand, så kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget drabbas av. Försäkringen kan även ersätta eventuella extrakostnader som behövs för att hålla igång verksamheten. Avbrottsförsäkring.

Om ditt företag hamnar i tvist
Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet. Försäkringen gäller inom Norden. Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag utsätts för en cyberattack
Virusattacker och dataintrång i våra system blir allt vanligare och ofta är följderna kostsamma. Med cyberförsäkringen får ditt företag experthjälp dygnet runt, även vid minsta misstanke om att något hänt. Cyberförsäkring

Företagare arbetar vid dator

Vi kan din bransch och vår försäkring för tjänsteföretag tål att jämföras

Vi kan din bransch och har utifrån det skapat ett färdigt paket, så att du ska känna dig trygg med att du har det skydd du bör ha för ditt tjänsteföretag. Ibland finns det såklart särskilda behov och då har du möjlighet att göra tillval.

Varför behöver man en försäkring för tjänsteföretag?

För att jobba behöver du kanske bara din dator, mobil och kontorsplats – och tänker: vad ska jag försäkra? Ett vanligt missförstånd är också att man tror att hemförsäkringen även täcker företagets saker, vilket inte är fallet. Kanske dina uppdragsgivare ställer krav på att du har en företagsförsäkring som täcker skada eller ekonomisk förlust orsakad av ditt företag? Det är vanligt. Här är fyra scenarier då försäkringen för tjänsteföretag kan skydda ditt företag:

 1. Ditt företag krävs på skadestånd

  Du driver ett IT-företag som har utvecklat en digital köptjänst för en kund. Kunden anser att du agerat vårdslöst när du utfört ditt uppdrag, vilket lett till att det inte gått att köpa din kunds produkter på webben. Ditt företag krävs på skadestånd.

  Ansvarsförsäkring

 2. Otur när du reser i jobbet

  Du driver ett managementkonsultföretag och åker på tjänsteresa utomlands. När du är på väg till ett möte råkar du ramla och skadar dig så att du behöver uppsöka sjukhus, vilket medför kostnader. När du faller skadas dessutom datorn du använder i tjänsten.

  Tjänstereseförsäkring

 3. Ditt företag hamnar i tvist med kund

  Du driver en arkitektbyrå. En stor kund påstår att fakturor för ett utfört uppdrag uppgår till högre belopp än vad som överenskommits. Du håller inte med kunden, vilket leder till att företaget hamnar i tvist och behöver anlita ett ombud.

  Rättsskyddsförsäkring

 4. Ditt företag utsätts för en cyberattack

  Du driver en reklambyrå och råkar ut för en cyberattack som leder till att kunders konfidentiella information läcker ut. Dessutom riskerar ditt företag att stå utan IT i flera veckor pga. cyberattacken.

  Cyberförsäkring

Tilläggsförsäkringar

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter
Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter ger ett bra skydd för företag som ger teknisk rådgivning, exempelvis arkitektbyrå. Försäkringen gäller vid skadeståndskrav enligt det speciella ansvar som grundas på standardavtalet ABK eller liknande. För att teckna tillägget i din försäkring behöver du kontakta en av våra rådgivare. 
 
 
Avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö. För att teckna tillägget i din försäkring behöver du kontakta någon av våra rådgivare.

Frågor & svar