Placera din tjänstepension

Genomtänkta val ger en bättre pension

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Placera din tjänstepension – den viktigaste jobbförmånen

Hur hög pensionen blir påverkas bland annat av lönen, hur mycket du sparar och hur länge du arbetar – men det är även avgörande hur pengarna har placerats. Några procent extra i avkastning varje år kan ha stor betydelse för din ekonomi när du blir pensionär. Det är därför viktigt att göra genomtänkta val.

Utgå ifrån hur länge du ska spara

En viktig faktor när det kommer till hur du ska placera din tjänstepension är tiden. När det är långt kvar till pensionen så är det en bra idé att ta en högre risk för att ha möjlighet att få högre avkastning. Under denna fas, som vi kallar uppbyggnadsfasen, kan det vara lämpligt att fondspara med större andel aktier – oavsett vilken personlighetstyp du är.

Om du inte vill vara aktiv själv är Bekväma fonder ett enkelt sätt att fondspara. Bekväma fonder finns i fem olika risknivåer – det enda du behöver göra är att välja den risknivå som passar dig bäst.

Läs mer om våra Bekväma fonder

Är du intresserad och själv vill byta fonder passar våra Aktiva placeringsförslag som också finns i fem risknivåer och består av fonder ur vårt fondutbud.

Se våra Aktiva placeringsförslag

För dig som önskar valfrihet finns vårt kvalitetssäkrade fondutbud där du kan välja fonder med olika inriktning på egen hand.

Se hela fondlistan här

Läs mer om fondutbudet

Riskinformation 

Våra bedömningar av aktie- och räntemarknaderna utgår från prognoser och är inga garantier. Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk. Fonder och aktier kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på börs-, ränte- och valutautvecklingen. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om riskerna vid fondsparande


Trygga din tjänstepension

När du närmar dig pensionen kan det vara klokt att trygga ditt sparande. Under denna fas kan du överväga att placera i fonder med lägre risk. Du kan också välja att kostnadsfritt lägga till tjänsten Bevara pension, som succesivt minskar risknivån för sparandet ju närmare pensionen du kommer.

Läs mer om tjänsten Bevara pension

Garantiförvaltning är ett annat bra sätt att säkra pensionen inför och under utbetalning. Precis som med fonder placeras pengarna för att de ska växa på bästa sätt. Men med Garantiförvaltning garanteras ett visst belopp. Och det finns även möjlighet för dig att få mer.

Mer om Garantiförvaltning