KAP-KL/AKAP-KL – För dig som är anställd inom kommun eller region

Människor på Sergelstorg, T-centralen

KAP-KL/AKAP-KL – För dig som är anställd inom kommun eller region

Från och med den 1 januari 2020 kan du som anställd i kommuner och regioner välja oss igen för din fondförsäkring. Du behöver bara logga in med ditt BankID på Valcentralen.se alternativt Pensionsvalet.se och göra ditt val. Snabbt och enkelt.

Du som är kommunalt anställd har en tjänstepension kallad KAP-KL/AKAP-KL. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras. 

Du kan fortsätta arbeta fram till 67 år

Förutom att du från och med januari 2020 kan välja oss igen för din tjänstepension, är en annan nyhet från årsskiftet att din arbetsgivare nu betalar till din pension fram tills du fyller 67 år. Mer information från oss om vad som gäller vid utbetalningen får du i samband med 67-årsdagen. Självklart kan du fortfarande välja att ta ut din pension vid 65 år, kontakta oss så berättar vi mer.

I samband med det nya avtalet får du också lägre årlig avgift. Den sänks med 10 kronor till 65 kronor per år.

Flytt

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. En del av din lön sätts av till avtalspension av din arbetsgivare och förvaltas av försäkringsbolagen.
Flytträtt finns inom de flesta avtal och du kan själv avgöra hur pengarna ska placeras.

Vill du ta reda på hur DIN pension ser ut? Läs mer om flytträtt och få en samlad överblick över din pension genom att logga in med ditt mobila Bank-ID på minpension.se

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med KAP-KL/AKAP-KL. Bytet är helt kostnadsfritt.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på pensionsvalet.se och valcentralen.se

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos KPA-pension.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Läs mer om Nya Trad

Nytt fondutbud för 2020

DNB Teknologi
Schroder China Opportunities
LF Europa Aktiv
LF Sverige Aktiv
LF Fastighetsfond
LF Lång Räntefond
LF Asienfond
LF Kort Räntefond
LF USA Aktiv
LF Småbolag Sverige
LF Tillväxtmarknad Aktiv
LF Global Hållbar
LF Europa Indexnära
LF Sverige Indexnära
LF USA Indexnära
LF Global Indexnära
LF Hållbar Företagsobligation
LF Tillväxtmarknad Indexnära
LF Japan Indexnära
LF Sparmål 2015
LF Sparmål 2020
LF Sparmål 2025
LF Sparmål 2030
LF Sparmål 2035
LF Sparmål 2040
LF Sparmål 2045
LF Sparmål 2050
LF Sparmål 2055
LF Sparmål 2060