KAP-KL/AKAP-KL – För dig som är anställd inom kommun eller landsting

Människor på Sergelstorg, T-centralen

KAP-KL/AKAP-KL – För dig som är anställd inom kommun eller landsting

Du som är kommunalt anställd har en tjänstepension kallad KAP-KL/AKAP-KL. Din arbetsgivare betalar in en procentsats av din lön till din tjänstepension, den delen bestämmer du själv över hur den ska placeras. 

Hur gör jag mitt val?

I dagsläget kan du inte starta nysparande hos Länsförsäkringar inom KPA-KL och AKAP-KL. Det går inte heller att flytta ditt sparande från andra KAP-KL eller AKAP-KL försäkringar hit. Du kan däremot ha din KAP-KL eller AKAP-KL försäkring hos oss sedan tidigare. 

Flytt

Är du anställd på ett företag med ett kollektivavtal har du med största sannolikhet avtalspension. En del av din lön sätts av till avtalspension av din arbetsgivare och tillhandahålls av försäkringsbolagen.
Flytträtt finns inom de flesta avtal och du kan själv avgöra hur pengarna ska placeras.

Vill du ta reda på hur DIN pension ser ut? Läs mer om flytträtt och få en samlad överblick över din pension genom att logga in med ditt mobila Bank-ID på minpension.se

Hur placeras mina pengar?

Hos Länsförsäkringar kan du välja att placera dina pensionspengar i fondförvaltning. Då placeras dina pengar till att börja med i en Länsförsäkringar Sparmål-fond som automatiskt anpassas till din ålder. Fonden är till en början en bred aktiefond och aktiedelen minskar när du närmar dig pension. Du kan när som helst byta fonder till någon annan av de rabatterade fonder som Länsförsäkringar erbjuder dig med KAP-KL/AKAP-KL. Bytet är helt kostnadsfritt.

Läs mer om våra sparmålfonder i spalten till höger.

Skydd för familjen

Du kan välja om du vill ha ett efterlevandeskydd till din pension.
Läs mer om efterlevandeskydd på pensionsvalet.se

Om du inte gör ett val

Om du inte gör något val, hamnar hela din pensionsinbetalning i en försäkring med traditionell förvaltning hos Kåpan Pensioner utan återbetalningsskydd.

Du som har försäkring med traditionell förvaltning sedan tidigare

Om du har en försäkring med sparande i traditionell förvaltning sedan tidigare rekommenderar vi dig att titta på vårt erbjudande om att ändra villkor till Nya Trad. Där är förutsättningarna för högre återbäringsränta bättre vilket i sin tur ger en bättre tillväxt i din försäkring.

Läs mer om Nya Trad