Erbjudande – flytta din Nya Världen till Nya Trad och öka tryggheten inför pensionen

Erbjudande – flytta din Nya Världen till Nya Trad och öka tryggheten inför pensionen

Du som har ett pensionssparande i Nya Världen kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad.

I Nya Trad får du en jämnare värdeutveckling i ditt sparande och i de flesta fall lägre avgifter. Det innebär en ökad trygghet när din pension ska betalas ut.

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad:

  • Sparandet flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning, Nya Trad. Där placeras det i en mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. En mix vi bedömer ska ge god avkastning till en begränsad risk.
  • Risken minskar för att värdet i ditt sparande ska påverkas starkt vid ett börsfall.
  • Garantiavgiften tas bort.
  • Kapitalavgiften sänks.
  • Pensionsutbetalningarna blir jämnare.

Svara på erbjudandet

Du som närmar dig pension har eller kommer att få ett erbjudande via post om att flytta till Nya Trad. Du kan i de flesta fall även logga in på Mina Sidor och svara på erbjudandet.

Har du några frågor, eller har du inte fått erbjudandet och är intresserad av att flytta till Nya Trad?

Kontakta oss