Erbjudande – flytta din Försäkrad Pension till Nya Trad och få en bättre pension

Erbjudande – flytta din Försäkrad Pension till Nya Trad och få en bättre pension

Du som har ett pensionssparande i Försäkrad Pension kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad, där förutsättningarna för värdetillväxt är bättre.

I Nya Trad placeras ditt sparande i en balanserad mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. En mix som över tid visat sig ge god avkastning till en begränsad risk. Dessutom blir avgifterna lägre vilket också bidrar till att ditt sparande växer bättre.

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad:

  • Försäkringskapitalet flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning – Nya Trad. Där placeras sparandet i en mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar.
  • Kapitalavgiften sänks från 0,99 till 0,55 procent per år.
  • Den del av sparandet som idag är försäkrat värde behålls på samma nivå i den nya försäkringen, men byter namn till garanterat värde.
  • Den del som överstiger det försäkrade värdet blir återbäring i den nya försäkringen. Återbäringen är dock inte garanterad utan delas ut först vid pensionsutbetalningen.

Svara på erbjudandet

Du kan i de flesta fall svara på erbjudandet genom att logga in på Mina Sidor.

Har du några frågor eller vill boka rådgivning?

Kontakta oss