Försäkrad Pension

Har du Försäkrad Pension kan nu flytta ditt sparande till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad. Där är förutsättningarna för värdetillväxt bättre. Det går inte att nyteckna eller göra insättningar i Försäkrad pension.

Flytta till Nya Trad för en bättre pension

I Nya Trad placeras ditt sparande i en balanserad mix av aktier, fastigheter och räntebärande tillgångar. En mix som historiskt gett bra avkastning till en begränsad risk. Dessutom blir avgifterna lägre vilket också bidrar till att sparandet växer bättre.

Kontakta oss för att flytta ditt sparande

Så här påverkas ditt sparande om du flyttar det till Nya Trad

  • Sparandet flyttas till en ny försäkring med traditionell förvaltning, Nya Trad.
  • Sparandet placeras i en aktivt förvaltad mix av aktier, fastigheter, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar.
  • Kapitalavgiften sänks från 0,99 till 0,55 procent per år.
  • Den del av sparandet som idag är försäkrat värde behålls på samma nivå i den nya försäkringen, men byter namn till garanterat värde.
  • Den del som överstiger det försäkrade värdet blir återbäring i den nya försäkringen. Återbäringen är dock inte garanterad utan delas ut först vid pensionsutbetalningen.

 

Så placeras dina pengar i Försäkrad pension

Fram till pensionen är sparandet placerat dels i en obligation, dels i en aktiefond. Obligationens syfte är att säkerställa det försäkrade värdet inför utbetalningen. Aktiefonden är en derivatfond med exponering mot globala aktiemarknader (så kallad IDF) och ska ge möjlighet till värdetillväxt utöver det försäkriade värdet.

Fördelningen mellan obligationen och aktiefonden är individuell för varje försäkring. Hur mycket som placerats i obligationen respektive aktiefonden har styrts av pensionsålder och nivån på obligationsräntan då inbetalningen gjordes. Om det var lång tid kvar till pensionen och räntan var hög kunde mer placeras i aktiefonden jämfört med om det motsatta förhållandet rådde.

Från den tidpunkt när din pension ska börja betalas ut och fram till att hela kapitalet är utbetalat placeras det på samma sätt som i Nya Trad, oavsett om du valt att flytta ditt sparande till Nya Trad eller inte.

Du kan följa ditt sparande genom att logga in på Mina Sidor. 

Det här är en produkt från Länsförsäkringar Liv

Länsförsäkringar Liv är länsförsäkringsgruppens livförsäkringsbolag för traditionell förvaltning främst för tjänstepension och privat pension.

Bolaget bedriver även skadeförsäkringsrörelse i form av direkt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Verksamheten drivs enligt ömsesidiga principer, vilket innebär att resultatet inte delas ut till ägarna utan stannar hos dig som är kund.

Läs om Länsförsäkringar Livs styrelse, ekonomi och verksamhet

Ordlista liv- och pensionsförsäkring